Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheolwyr yn cyfeirio staff at iechyd galwedigaethol

Gellir cyfeirio aelodau staff i gael asesiad ffurfiol ac adrodd ar eu ffitrwydd i weithio os oes pryder y gallai eu gwaith effeithio ar eu hiechyd, neu os oes problemau'n effeithio ar berfformiad neu bresenoldeb yn y gwaith.

Gellir gofyn am gyngor hefyd ar reoli problemau iechyd, sy'n cael effaith ar ddiogelwch unigolyn i gyflawni agweddau ar ei swydd.