Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarwyddiadau a Chludiant

Mae Bangor yn dafliad carreg o’r A55 sy’n cysylltu â thraffyrdd Prydain ac Ewrop. Os nad chi sy’n gyrru, cewch fwynhau golygfeydd ysblennydd a thirwedd rhyfeddol gyda mynyddoedd ar un ochr a’r Fenai ar yr ochr arall. Ar hyd y daith cewch weld y Gogarth yn Llandudno, harbwr Conwy, ac ynysoedd Ynys Môn.

Yn y car

Fedrwch chi dynnu allan o’r map rhyngweithiol (a ddarperir gan Google map) i weld yn union lle ’rydym wedi ein lleoli, a defnyddiwch y map i gynllunio’ch taith yma.

Fel arfer, y llwybr cyflymaf i Fangor yw’r A55 ar hyd arfordir gogledd Cymru.

  • Os ydych chi’n teithio o dde/orllewin Lloegr o’r M6, dilynwch yr arwyddion i Amwythig, Wrecsam a Chaer tuag at yr A55 i Fangor.
  • Os ydych chi’n teithio o’r gogledd, dilynwch yr M56 ac yna’r A55 tuag at Fangor
  • Os ydych chi’n dod o orllewin Cymru, dilynwch yr A487 i Aberystwyth, ac yna drwy Borthmadog a Chaernarfon i Fangor.
  • O dde Cymru, y llwybr gorau i deithio yw naill ai drwy Hereford, Leominster ac Amwythig ac yna dilyn arwyddion Wrecsam a Chaer i’r A55 tuag at Fangor neu cymerwch yr A470.

Ar Long

Am fanylion fferïau o Iwerddon ewch i irishferries.com neu stenaline.com
Os ydych chi’n cyrraedd Caergybi, mae yna drên i Fangor (taith oddeutu 30 munud). Am fwy o fanylion ewch i travel-wire.com.

Mewn Awyren

Mae Bangor wedi’i lleoli ddim ond 90 munud o Faes Awyr Manceinion. Os ydych chi’n cyrraedd ym Maes Awyr Manceinion, mae cysylltiadau bws a thrên i Fangor (taith oddeutu 3 awr) yn rhedeg bob awr. Ewch i wefan y National Rail am fanylion.
I Fanceinion: http://www.manairport.co.uk
I Lerpwl : http://www.liverpooljohnlennonairport.com

Ar y Trên

Mae gorsaf Bangor ar y brif ffordd gyda chysylltiadau cyflym i Lundain, Caerdydd a Crewe. Am fanylion  ewch i wefan National Rail neu ffoniwch 0845 7 48 49 50.

Dod o hyd i adeiladau’r Brifysgol

Llwythwch fap o gampws y Brifysgol i lawr yma.

Gwybodaeth ychwanegol i ymwelwyr

Mae gwefan y Brifysgol yn cynnwys Tudalennau i Ymwelwyr sy’n cynnwys linciau a gwybodaeth am adnoddau teithio.