Templedi Disgrifiad Swydd

 

Templed Cyffredinol

 

Academaidd

Darlithydd 1 (Addysgu ac Ymchwil)  (AL1TR) - Gradd 7

Darlithydd 1 (Addysgu ac Ysgolheictod) (AL1TS) - Gradd 7

Darlithydd 2 (Addysgu ac Ymchwil) (AL2TR) - Gradd 8

Darlithydd 2 (Addysgu ac Ysgolheictod) (AL2TS) - Gradd 8

Uwch Ddarlithydd (Addysgu ac Ymchwil) (ASLTR) - Gradd 9

Uwch Ddarlithydd (Addysgu ac Ysgolheictod) (ASLTS) - Gradd 9

Darllenydd (Addysgu ac Ymchwil) (AREADTR) – Gradd 9

Darllenydd (Addysgu ac Ysgolheictod) (AREADTS)– Gradd 9

Athro (Addysgu ac Ymchwil) (APROFTR)

Athro (Addysgu ac Ysgolheictod) (APROFTS)

 

Ymchwil

Swyddog Cefnogi Project Ymchwil (CRPSO) - Gradd 6

Swyddog Ymchwil (ARO) - Gradd 7

Cymrawd Ymchwil (ARF) - Gradd 8

Uwch Gymrawd Ymchwil (ASRF) - Gradd 9

 

Clercyddol a gweinyddol

Cynorthwywr Cefnogi Clercyddol (CCSA) - Gradd 2

Cynorthwywr Cercyddol (CCA) - Gradd 3

Swyddog Clercyddol (CCO) - Gradd 4

Cynorthwyydd Personol (CPA) - Gradd 5

Uwch Swyddog Clercyddol (CSCO) - Gradd 5

Uwch Gynorthwyydd Personol (CSPA) - Gradd 6

 

Technegol

Is-Dechnegydd (TJT) - Gradd 3

Technegydd 1 (TT1) - Gradd 4

Technegydd 2 (TT2) - Gradd 5

Uwch Dechnegydd (TST) - Gradd 6

Prif Dechnegydd (TCT) - Gradd 7