Unit 4 Business World (Agresso yn flaenorol)

Mewngofnodwch i U4BW

Prosesu Cytundebau trwy U4BW

Edrych ar Adroddiadau Adnoddau Dynol a’r Gyflogres

  • Mewngofnodwch i U4BW a dewiswch y ddewislen ‘Reports’ o’r dewis ar waelod y sgrin ar y chwith
  • Nesaf, llywiwch drwy’r ddewislen coeden uchod o Global Reports i naill ai’r ffolderi adroddiadau Adnoddau Dynol neu’r Gyflogres – dylech allu gweld yr adroddiadau wedyn o dan y ffolderi hyn.
  • Ar gyfer pob un o’r adroddiadau, bydd y diogelwch data yr un fath ag ydyw ar gyfer eich mynediad Cyllid, hynny ydi, staff sydd wedi’u costio i’ch projectau / canolfannau cost yn unig fyddwch chi’n gallu eu gweld.
  • Gellir rhedeg adroddiadau HR01, HR02, HR04, HR05 heb newid paramedrau’r adroddiadau, ond gellir eu defnyddio fel ffilter dewisol i alluogi i adrodd yn ôl graddfa / oedran / categori staff etc.
  • Ni ddylid rhedeg adroddiadau HR03 a HR06 yn uniongyrchol o’r ddewislen, ond drwy’r cyswllt a ddarperir yn adroddiadau HR02 neu HR05.

Gan ddibynnu ar eich caniatâd mynediad, mae’r adroddiadau sydd ar gael i chi wedi’u rhestru yn y cysylltiadau canlynol:

Os ydych chi’n newydd i ddefnyddio adroddiadau ‘Agresso Self-Service’,neu nad ydych yn gyfarwydd â gwybodaeth Adnoddau Dynol a’r Gyflogres, e-bostiwch hr-systems@bangor.ac.uk fel eich bod yn cael eich cynnwys ar unrhyw sesiynau arddangos neu hyfforddi a gynhelir maes o law.

E-bostiwch unrhyw ymholiadau, problemau neu geisiadau gwella (yn arbennig unrhyw swyddogaeth o UWBmis sydd arnoch ei angen nad yw ar gael mwyach) i agressohelpdesk@bangor.ac.uk.