Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bwrsariaeth Gofalwyr

Mae’r Brifysgol yn ymwybodol y gallai gofalu fod â goblygiadau ariannol, gyda myfyrwyr yn cael costau teithio uwch, neu’n canfod na allent weithio’n rhan-amser mor rhwydd i ategu eu cyllid myfyrwyr. I helpu i ysgafnhau ychydig o’r pryderon ariannol hyn, mae Prifysgol Bangor yn cynnig bwrsariaeth flynyddol i fyfyrwyr sy’n ofalwyr di-dâl, o hyd at £1,000 o Gronfa Galedi’r Brifysgol.

Cofiwch

  • I fod yn gymwys i gael unrhyw un o fwrsariaethau Bangor, rhaid i chi lenwi ffurflen gais am gyllid myfyriwr –
    dyma’r ffordd o asesu hawl myfyrwyr i gael benthyciadau, grantiau cynhaliaeth ac ati. Bydd yr un drefn (a’r un
    ffurflen) yn cynnwys asesu eich hawl i gael bwrsariaeth.
  • Caiff taliadau bwrsariaethau eu gweinyddu a’u dosbarthu gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar ran y
    Brifysgol – felly rhaid i chi lenwi ffurflen gais am gyllid myfyriwr cyn gallu derbyn taliad bwrsariaeth gan
    Fangor.