Cyfrol 6

Image of the Welsh Music History volume 6 cover

Cynnwys Cyfrol 6

Frans Buisman
Cyffelybiaeth rhwng Cerddoriaeth Pibroch Albanaidd a Cherddoriaeth Gynnar Gymreig i'r Delyn

Daniel Huws
Nodiadau ar Lawysgrif Robert ap Huw

Robert Whittaker
Swyddogaeth Robert ap Huw yng Nghreadigaeth Lbl MS Add. 14905

Phyllis Kinney
Hela’r Dryw

David Klausner
Diddanwch Teuluaidd ymysg Salsbriaid Lleweni a’u Cylch, 1595-1641

 Meredydd Evans a Phyllis Kinney
Hanes a Datblygiad Canu Gyda'r Tannau

Rhidian Griffiths
Benjamin Parry, Cyhoeddwr Cerddoriaeth

Craig Owen Jones
‘Beatbox Taffia’: Cerddoriaeth Danddaerol Gymraeg yn y 1990au

Dilynwch y cyswllt yma am wybodaeth archebu.