Cyrsiau i ôl-raddedigion

Hanes Cymru (MA/Diploma)

Bwriad y cynllun gradd modiwlaidd hwn yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu diddordeb israddedig mewn hanes neu bwnc cysylltiedig, drwy ddatblygu arbenigedd neilltuol yn Hanes Cymru. Gellir cymryd y cwrs ar ei ben ei hun neu fel paratoad am ymchwil bellach yn y maes hwn. Mae’n cyfuno hyfforddiant mewn technegau ymchwil a dadansoddi damcaniaethol a hanesyddiaethol, gyda chyrsiau hyfforddedig a thraethawd hir sylweddol. Ceir dewis o fodiwlau arbenigol ar draws ystod o gyfnodau, sy’n cyd-fynd â diddordebau ymchwil y staff dysgu. 

Amcan y rhaglen hon yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o faes academaidd penodol yn hanes Cymru drwy hyfforddiant ymchwil trwyadl. Bydd myfyrwyr yn dod y gyfarwydd â materion damcaniaethol hanesyddol perthnasol a dulliau dehongli a defnyddio tystiolaeth. Mae’n rhoi’r sgiliau ymchwil angenrheidiol hefyd i fyfyrwyr wneud darn gwreiddiol o ymchwil hanesyddol, gyda goruchwyliaeth gefnogol, yn y maes astudio o’u dewis.

Cyrsiau:

UN modiwl Opsiwn Arbennig wedi’i ddewis o blith y canlynol:

 • Oes Llywelyn ap Iorwerth
 • Gwladwriaeth, Cymdeithas a Diwylliant yng Nghymru Duduraidd   
 • Plaid Cymru a Gwleidyddiaeth Cymru 

Modiwlau gorfodol: 

 • Themâu a Materion mewn Hanes 
 • UN modiwl Dogfennau a Ffynonellau (20 credyd) wedi’u dewis o’r canlynol:
  • Dogfennau a Ffynonellau mewn Hanes Canoloesol a Modern Cynnar
  • Dogfennau a Ffynonellau mewn Hanes Modern
 • Dechrau Project Ymchwil
 • Modiwl Opsiwn Sgiliau  
 • Traethawd Hir MA

Gall rhan o’r cwrs hwn a’r traethawd hir fod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg (Plaid Cymru a Gwleidyddiaeth Cymru).

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau MA, lawr lwythwch y ddogfen hon neu, i gael y fersiwn Gymraeg, lawr lwythwch y ddogfen hon.

Cyllid

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau achlysurol. Cyllid Mynediad i Gyrsiau Meistr ar gael.

Cyswllt

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd: Yr Athro Huw Pryce

E-bost

a.h.pryce@bangor.ac.uk

Gwefan

www.bangor.ac.uk/history/

Cymhwyster

MA/Diploma

Hyd

MA: Blwyddyn llawn-amser neu 2 flynedd rhan-amser
Diploma: 30 wythnos llawn-amser

Mynediad

Mae angen gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch.

Cliciwch yma am y fersiwn Saesneg o’r dudalen hon.