Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gofynion Mynediad

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy'n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i'ch cais.

Mae'n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae'n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Fel arfer gellir defnyddio pob cymhwyster lefel 3 (e.e. GCE, Lefel A ac AS, VCEs a Sgiliau Allweddol) i gyfrif cyfanswm eich pwyntiau.

Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com/candq/tariff/index.html

Mae gofynion mynediad mwy penodol i'w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Cymhwysterau nad ydynt yn y fframwaith tariff

Cyrsiau Mynediad a Mynediad hŷn

Rydym yn croesawu eich cais os ydych yn gwneud cwrs Mynediad cydnabyddedig. Rydym hefyd yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hyn eraill sy'n medru dangos fod ganddynt y gallu a'r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol.

Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn. Am fwy o gyngor ar fod yn fyfyriwr hŷn ym Mangor, ewch i'n tudalennau Astudio ym Mangor.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: derbyniadau@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyniadau
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2DG
Ffôn: 01248 382017