Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Arweinwyr Cyfoed

Beth yw Arweinwyr Cyfoed a sut gallant fy helpu i?

Er bod yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn eithaf bach gyda chymuned glos o fyfyrwyr a staff cyfeillgar a chroesawgar, gall fod yn brofiad eithaf rhyfedd i ddod i Brifysgol am y tro cyntaf.

Hyd yn oed os ydych yn berson eithaf annibynnol ac wedi treulio amser yn teithio, mae dod i fyw mewn ardal newydd a gwneud ffrindiau newydd yn ogystal ag astudio cwrs newydd yn gallu bod yn anodd.

Rhoi help llaw...

Felly yma ym Mangor, rydym yn ceisio eich helpu i ddod yn gyfarwydd â’r Brifysgol, Yr ardal a’ch cyd fyfyrwyr drwy’r cynllun Arweinwyr Cyfoed. Bydd pob myfyriwr flwyddyn gyntaf yn cael Arweinydd Cyfoed, sef myfyriwr ail neu trydedd flwyddyn fydd ar gael i roi cymorth a chyngor i chi.

Mae’r Arweinwyr Cyfoed wedi ei hyfforddi gan y Brifysgol ac maent wedi mynychu nifer o weithdai arbennig, megis sgiliau cynghori, o fewn yr Ysgol er mwyn ehangu eu gwybodaeth er mwyn eich helpu chi.

Welcome Week on the Beach

Mwy am gynllun Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol

Eich croesawu chi i Fangor

Bydd ein harweinwyr cyfoed yn eich cyfarch yn eich Neuaddau Preswyl. Maent ar gael i helpu pob myfyriwr newydd yn ystod wythnos y glas (yr wythnos gyntaf).

Mae ein harweinwyr cyfoed ar gael hefyd pan mae darpar fyfyrwyr yn dod am gyfweliadau ac mewn digwyddiadau fel Diwrnodau Agored.

Bydd modd i chi adnabod ein harweinwyr cyfoed yn ystod Wythnos y Glas gan eu bod i gyd yn gwisgo crysau-T lliwgar.

Dyma rhai o’n Arweinwyr Cyfoed:

Uwch Arweinwyr Cyfoed (Blwyddyn 3)

Conor Charlton-Fleming Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Hannah Minshull Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer
Kirsty Done Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Niforissa Binti Musa Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer
Jodie Dowrick Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored) Chelsea Naysmyth-Miller Gwyddor Chwaraeon
Rhys Goodwin Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforal Carly Owen MSci Gwyddor Chwaraeon
Nathanial Hatch-Johnson Gwyddor Chwaraeon gyda Seicoleg Kirsty Palmer Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)
Niamh Howarth MSci Gwyddor Chwaraeon Katy Pearce Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)
Hannah Kelley Gwyddor Chwaraeon Bethany Rayner MSci Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer
Kruti Prashant Kulkarni Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Hannah Smith Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)
Isabelle Laflamme-Williams Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Charlotte Welch Gwyddor Chwaraeon

Arweinwyr Cyfoed yr Ail Flwyddyn (Blwyddyn 2)

Georgie Laura May Bedford Gwyddor Chwaraeon Lucy Jones Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer
Peter Gaston Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored) Eerika Latvanen Gwyddor Chwaraeon gyda Seicoleg
Daniel Healey Gwyddor Chwaraeon Toby McDowell Gwyddor Chwaraeon gyda Seicoleg
Ellen Cait Heaton Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforal Catherine Ellen Sarah Owen Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforal
Harriet Mary Hicks Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored) Antigone Price MSci Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)
Jessica Lee Hughes Gwyddor Chwaraeon Cameron Robertson-Godfrey Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Awyr Agored)
Magi Elin Hughes Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforal Charlotte Rogers Gwyddor Chwaraeon
Katie Johansen Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Joseph Sayle Gwyddor Chwaraeon
Hanna Lois Jones Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforal Holly Lauren Ward Gwyddor Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Sut i gysylltu ag Arweinydd Cyfoed

Anfonir pecyn croeso i bob myfyriwr newydd (glasfyfyrwyr) ar ôl y broses cadarnhau a chlirio ganol mis Awst/ddechrau mis Medi. Bydd yn cynnwys rhestr lawn o’n harweinwyr cyfoed a’u manylion cyswllt.

Mae tudalen Facebook hefyd wedi cael ei sefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig newydd.Gallwch ddefnyddio’r grŵp hwn i gysylltu â’r myfyrwyr newydd eraill neu’r arweinwyr cyfoed. Cliciwch ar y cyswllt a ganlyn i ymuno â’r grŵp: https://www.facebook.com/groups/217661195329018/

Os ydych yn dechrau ar gwrs yn yr Ysgol fis Medi yma a hoffech gael manylion cyswllt arweinydd cyfoed cyn derbyn y pecyn croeso, cysylltwch â’r cydgysylltydd arweinwyr cyfoed, Eleri Jones , ffôn: 01248 388415.