Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhywun i Siarad â Nhw

Yn y Brifysgol

Y tu allan

Llinellau cymorth

C.A.L.L. – Llinell Gyngor a Gwrando Cymunedol

Rhadffôn 0800 132737 neu anfonwch neges destun 'help' i 81066

Y Samariaid
Am ddim o unrhyw ffôn ar 116 123
E-bost:  jo@samaritans.org

Llinell Gymorth Hunan-anafu Merched
Ffôn: 0808 800 8088

Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol (Gogledd Cymru)
11 Ash Court, Bangor, Gwynedd, LL57 4DF
Ffôn: 01248 670628
Llinell Gymorth: 0808 80 10 800
E-bost: info@rasawales.org.uk

The Survivors Trust Cymru

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru
0800 6 33 55 88

Beat Eating Disorders
Llinell Myfyrwyr: 0808 801 0811

Headway (Cymdeithas Anafiadau i'r Ymennydd) Gwynedd
Ffôn: 01248 360303
Llinell Gymorth Am Ddim: 0808 800 2244

 

Wedi'i ddiweddaru 22.04.19

Adnoddau Hunan Gymorth

Adnoddau Iechyd Meddwl Ar-lein

Llyfr Bach Glas

Undeb Bangor – Connect@Bangor’s Walk and Talk - Facebook @walkandtalkbangor or svbconnect@undebbangor.com

Mind – Bywyd Myfyrywr

Self-compassion

Noisli

Calm

Students Against Depression - www.studentsagainstdepression.org

The Mix

No More Panic - Erthyglau

Moodjuice

Self Help Leaflets (from Northumberland, Tyne and Wear, NHS Foundation Trust)

Canolfan Ymyriadau Clinigol - Gwerslyfrau


Wedi'i ddiweddaru 03.07.2020

Dysgwch am faterion iechyd meddwl

Rhyw, rhywedd a chydraddoldeb

Iechyd Rhywiol

Cymuned Gynhwysol

Gall Helen, y Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Myfyrwyr, sydd â swyddfa yn Rathbone, roi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr a staff am amrywiaeth o faterion yn ymwneud â chynwysoldeb. Anfonwch e-bost at h.munro@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 388021 neu cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr yn uniongyrchol ar studentsupport@bangor.ac.uk

 

Wedi'i ddiweddaru 04.04.19