Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymorth Anfeddygol - Cynllun Gweithwyr Cefnogi

Gwybodaeth am y cymorth a ddaparwn ar gyfer myfyrwyr ag anableddau, Gweithwyr Cymorth a Darparwyr NMH Allanol.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch Cymorth Anfeddygol, anfonwch e-bost at gwaithcefnogi@bangor.ac.uk.

Gan gysidro yr amgylchiadau presennol mewn perthynas â Covid -19, Cydlynydd Cymorth Anfeddygol yn gweithio o bell ar yr adeg hon. Dylid felly anfon unrhyw ymholiadau neu geisiadau am wybodaeth yn electronig i supportwork@bangor.ac.uk

Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Cliciwch yma i gael Canllawiau'r Cynllun Gweithwyr Cymorth

Cliciwch yma i gael y Wybodaeth i Fyfyrwyr sy'n Derbyn Cymorth Nodiadau

Cliciwch yma i gael Adborth Myfyrwyr ar gyfer Darparwyr NMH

Cliciwch yma i gael Polisi Cwynion - NMH

Gwybodaeth i Weithiwr Cefnogi

Cliciwch yma i gael yr Cod Ymarfer y disgwylir i chi lynu, ei ddarllen a gweithio o fewn ei ganllawiau.

Cliciwch yma i gael at ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml - mae’r cwestiynau hyn yn ymwneud â llawer o’r materion o ddydd i ddydd a all godi yn ystod y cwrs.

Dyddiadau Fforwm Mentora

Dydd Llun 16ed Tachwedd 2020, 2yp - 4yp - i'w gadarnhau

Dydd Gwener 12fed Mawrth 2021, 10yb - 12yp - i'w gadarnhau

Cymorth mewn Arholiadau

Bydd ar rai myfyrwyr angen cymorth mewn arholiadau. Mae hyn fel rheol ar ffurf rhywun i ddarllen y papur arholiad i’r myfyriwr, ysgrifennydd, neu’r ddau (a elwir yn Amanuensis yn aml). Ni ddylai’r cymorth hwn roi unrhyw fantais annheg nac anfantais chwaith i'r myfyriwr. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi cymorth yn ystod arholiadau, cysylltwch â Chydlynydd y Gweithwyr Cefnogi o leiaf bythefnos cyn dyddiad dechrau’r arholiadau.
Darllenwr Papurau Arholiad:  Rhoi cymorth i fyfyriwr drwy ddarllen y papur arholiad. Yn ogystal, ar gyfer myfyrwyr gyda nam ar eu golwg, rhoi gwybodaeth o’r llenyddiaeth brintiedig  sydd ar gael i ymgeiswyr sy’n gweld.

Ysgrifennwr mewn Arholiad:  Ysgrifennu neu deipio ar brosesydd geiriau atebion y myfyriwr i gwestiynau. Bydd angen i chi ddarllen atebion y myfyriwr yn ôl iddo/iddi, yn ogystal â diwygio diagramau, graffiau a chymhorthion gweledol eraill yn ôl cyfarwyddiadau’r myfyriwr.
Mae’n fanteisiol i fyfyrwyr gael sesiwn ymarfer gyda'u gweithiwr cefnogi cyn yr arholiad.

Gwasanaethau Anabledd, Gwasanaethau Myfyrwyr: Canllawiau i Ddarparwyr Cymorth Anfeddygol Allanol

Cliciwch yma Canllawiau i ddarparwyr cymorth anfeddygol allanol

 

 

Diweddarwyd Medi 2020