Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tîm y Gaplaniaeth

Datganiad Cenhadaeth

Mae Tîm y Gaplaniaeth ym Mhrifysgol Bangor yn gysylltiedig â'r Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn gweithio â hwy i gynnig gofal a chefnogaeth fugeiliol, ar sail
aml-ffydd, i fyfyrwyr a staff y brifysgol.

Beth ydym ni’n ei wneud?

  • Rydym ni yma i wrando, i weddïo gyda chi, i drafod materion bywyd a ffydd gyda chi ac i gynnig arweiniad neu fentora ysbrydol.
  • Os oes gennych gwestiynau am faterion yn ymwneud â ffyrdd, fe wnawn ein gorau i'ch helpu i ganfod ateb iddynt.
  • Os ydych yn mynd trwy gyfnod anodd, rydym yno os oes arnoch angen rhywun i fod yn gefn i chi.
  • Rydym yno i helpu a chynghori'r brifysgol ar faterion yn ymwneud â ffydd.
  • Rydym yn trefnu (neu helpu i drefnu) nifer o ddigwyddiadau yng nghalendr y brifysgol.
  • Mae aelodau'r tîm hefyd yn chwarae rhan flaenllaw mewn datblygu a chefnogi cymuned ffydd o fewn ein traddodiad ein hunain.
  • Rydym yn cydweithio â grwpiau ffydd eraill yn yr ardal leol.

Pethau nad ydym yn eu gwneud!

  • Rydym yn anfeirniadol yn ein ffordd o weithredu - tuag at y sefydliad a thuag at unigolion.
  • Nid ydym yn cenhadu - er ein bod yma i hwyluso twf ysbrydol a chyd-deithio â chi ar eich taith ffydd, ni fyddwn yn ceisio eich troi at unrhyw grefydd.