Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Tîm y Gaplaniaeth

Datganiad Cenhadaeth

Mae Tîm y Gaplaniaeth ym Mhrifysgol Bangor yn gysylltiedig â'r Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn gweithio â hwy i gynnig gofal a chefnogaeth fugeiliol, ar sail
aml-ffydd, i fyfyrwyr a staff y brifysgol.

Beth ydym ni’n ei wneud?

  • Rydym ni yma i wrando, i weddïo gyda chi, i drafod materion bywyd a ffydd gyda chi ac i gynnig arweiniad neu fentora ysbrydol.
  • Os oes gennych gwestiynau am faterion yn ymwneud â ffyrdd, fe wnawn ein gorau i'ch helpu i ganfod ateb iddynt.
  • Os ydych yn mynd trwy gyfnod anodd, rydym yno os oes arnoch angen rhywun i fod yn gefn i chi.
  • Rydym yno i helpu a chynghori'r brifysgol ar faterion yn ymwneud â ffydd.
  • Rydym yn trefnu (neu helpu i drefnu) nifer o ddigwyddiadau yng nghalendr y brifysgol.
  • Mae aelodau'r tîm hefyd yn chwarae rhan flaenllaw mewn datblygu a chefnogi cymuned ffydd o fewn ein traddodiad ein hunain.
  • Rydym yn cydweithio â grwpiau ffydd eraill yn yr ardal leol.

Pethau nad ydym yn eu gwneud!

  • Rydym yn anfeirniadol yn ein ffordd o weithredu - tuag at y sefydliad a thuag at unigolion.
  • Nid ydym yn cenhadu - er ein bod yma i hwyluso twf ysbrydol a chyd-deithio â chi ar eich taith ffydd, ni fyddwn yn ceisio eich troi at unrhyw grefydd.

Gellwch gysylltu â'r Tîm Caplanaidd ar caplaniaeth@bangor.ac.uk neu siarad â Chaplan penodol gyda'r cysylltiadau isod.

Caplaniaeth Gatholig a Chydlynydd Tîm y Gaplaniaeth

Y Caplandy Catholig, Tŷ Acwin, Ffordd y Coleg, Bangor

Cyswllt:

Ray Bayliss
01248 353777
catholic.chaplain@bangor.ac.uk


Methodistiaid

Eglwys Fethodistaidd St John's, Bangor (ger Lidl), Bangor

Cyswllt:

Y Parch. John Hughes
01248 352015
john.hughes@methodist.org.uk


Efengylwyr Cymraeg

Capel y Ffynnon, Ffordd Penrallt Isaf, Bangor
http://capelyffynnon.org/

Cyswllt:

Parch. Dafydd Job
01248 361117
dafyddmj@gmail.com


Eglwys Uniongred Ddwyreiniol

Cenhadaeth Uniongred Cymru, 11 Heol y Manod, Blaenau Ffestiniog, LL41 4DE

Cyswllt:

Yr Hybarch Archabad y Tad Deiniol
01766 831272
tad@deiniol.cymru / administrator@deiniol.cymru


Hindŵ

Cyswllt:

Dr Sibani Roy
01492 530110 / 07999736292
doctorroy@btinernert.com


Iddewiaeth

Cyswllt:

Athro Nathan Abrams
Darlithydd Uwch Astudiaethau Ffilm, Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau
01248 382196
n.abrams@bangor.ac.uk


Eglwys yng Nghymru (Eglwys Loegr)

Y Caplandy Anglicanaidd, Tŷ Deniol, Swyddfa'r Cadeirlan, Canolfan Esgobaeth, Bangor

Cyswllt:

Canon Nathan Jarvis
01248 354999
anglicanchaplain@esgobaethbangor.net
https://www.facebook.com/buangsoc/


Bwdhaeth

The Awakened Heart Sangha, The Hermitage, Ynys Graianog, Criccieth LL52 0NT
Sesiynau myfyrio dyddiol ar-lein: http://ahs.org.uk/meditation

Cyswllt:

Pati Bielak-Smith, MA
01766 530839, 07521872000
chaplaincy@ahs.org.uk
www.hermitage@ahs.org.uk


Assemblies of God (AOG)

Assemblies of God Bangor Pentecostal Church, Ffordd y Tywysog, Bangor LL57 2BD

Cysylltwch â:

Dr Tanya Herring
01248 361286
bangorpentecostal@yahoo.com


Cymdeithas y Cyfeillion

Tŷ Cwrdd y Crynwyr, Stryd y Deon, Bangor, LL57 1UR

Cysylltwch â:

Jani Evans
01248 812540
janievansmac@gmail.com


Mwslimaidd

Chanolfan Islamaidd Bangor, 61 Stryd Fawr, LL57 1NR

Cysylltwch â:

Dr Ayad Abdulmawla
ayad@nwis.org.uk