Ymdrin ag Argyfwng Iechyd Meddwl

Gall arwyddion rhybudd bod rhywun yn teimlo fel lladd eu hunain gynnwys:

  • Newid amlwg mewn ymddygiad, yn arbennig os yw’r person yn mynd yn dawedog ac i’w gragen.
  • Mynegi teimladau o fethiant, anobaith a hunanhyder isel.
  • Siarad am hunanladdiad, ddim eisiau byw neu ddim yn gweld dyfodol.
  • Ddim yn edrych ar ôl eu hunain, fel peidio â bwyta neu edrych ar ôl eu hymddangosiad.
  • Problemau gyda chysgu, yn arbennig deffro’n fuan iawn.
  • Rhoi trefn ar eu pethau’n sydyn, e.e. cael gwared ar eiddo neu gymryd yswiriant bywyd.
  • Dechrau ymddangos fel pe bai’n gwella o gyfnod o iselder.

Efallai y bydd y risg iddynt ladd eu hunain yn cynyddu drwy’r modd y maent yn ei ystyried a thrwy’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, a hefyd drwy brofiad blaenorol o’u hymdrechion eu hunain neu eraill i ladd eu hunain.

Os ydych chi'n pryderu y gallai myfyriwr fod yn risg iddynt hwy eu hunain neu i eraill, cliciwch ar y blwch perthnasol am gyngor a ffynonellau cymorth.

Yn Ystod Oriau Swyddfa (Rhwng 9am a 5pm)

Allan o Oriau Swyddfa

Ffynonellau Eraill o Gefnogaeth mewn Argyfwng:

Llinellau cymorth:

 

Wedi'i ddiweddaru 04.04.19