Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adnoddau Ysbrydol, Gweddïo a Myfyrdod

Mewn ymateb i’r amgylchiadau presennol, a’r cyfyngiadau ar ymarfer crefyddol a ddaeth yn sgil y Coronafirws, mae enwadau a chredoau wedi bod yn datblygu amrywiaeth eang o offer ar-lein i helpu. Mae’r Tîm Caplaniaeth yn argymell y safleoedd canlynol ar gyfer adnoddau Gwasanaethau Ar-lein, Ysbrydol, Gweddi a Myfyrdod