Lle'r ydym ni / Oriau agor

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela  ar yr Ail Lawr, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.

Wrth fynd i mewn trwy’r drws ffrynt, trowch i’r dde ac i fyny’r grisiau, ac ar ôl mynd trwy’r drws ar gyfer yr Ail lawr, mae’r dderbynfa ar y dde. Mae’n bosib na fydd unrhyw un yno i’ch croesawu’n syth, ond ewch i eistedd  yn yr ystafell aros sydd ar y dde i’r dderbynfa, ac fe ddaw eich cwnselydd atoch o fewn dim.

Oriau agor y Derbynfa Gwasanaeth Cynghori yw:

Dydd Llun, Mercher, Iau a Gwener:  9.00yb - 12.45yp a 2.00yp - 5.00yh

Dydd Mawrth (yn ystod y flwyddyn academaidd):  9.00yb - 12.00yp a 4.00yp - 8.00yh

 

Os yw eich sefyllfa'n fater brys, ewch i weld eich Meddyg Teulu. Mae gan ein gwefan gysylltiadau argyfwng  hefyd a rhestr o wefannau defnyddiol.