Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

 

 

Cysylltiadau Hunangymorth

Oeddech chi yn ymwybodol bod y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr yn rhedeg gweithdai a grwpiau MiFedrai drwy gydol y flwyddyn academaidd ar gyfer myfyrwyr er mwyn rhoi dealltwriaeth gwell ohono chi'ch hyn a ffurf y gellir helpu eich hunain i ddygymod ac anawsterau.  Er enghraifft y darlithoedd Magu Gwytnwch (Building Resilience) ar rheoli lefelau straen, hwyliau isel a gorbryder. Ynghyd a'r rhaglen MiFedrai ar hunan-barch a phendantrwydd, pryder wrth gyflwyno, oresgyn perffeithrwydd?

Gweler ein Darlithoedd Magu Gwytnwch a Gweithdai MiFedrai cyflawn am wybodaeth pellach.

Llyfrau Gwaith a Cyrsiau Ar-lein

Mae'r adran hon yn cwmpasu cymorth hunan-gyfeiriedig ar faterion cyffredin, megis pryder (gan gynnwys pryder iechyd a phryder cymdeithasol), pendantrwydd, profedigaeth, iselder ysbryd, anhwylder bwyta, hunan-barch, hunan-niweidio ac ati. Efallai y byddwch chi'n ffeindio, bod gweithio trwy'r llyfr gwaith, yn gan ddilyn yr arweiniad a roddir, bod gwneud rhai newidiadau yn ddigonol i oresgyn eich anawsterau. Cliciwch yma am wybodaeth pellach (nodir bod yr wybodaeth yma yn uniaith Saesneg).

Apps

Apps Iechyd Meddwl i lawrlwytho yn rhad ac am ddim - cliciwch yma

Gwybodaeth a Safleoedd Defnyddiol

Nodir isod safleoedd ar gyfer gwyboaeth am hunan-gymorth. Ar gyfer materion fel iselder, straen a gorbryder, gweler y Llyfrau Gwaith a Chyrsiau ac Apps a nodir uchod.

Rhestrir isod safleoedd hunangymorth, yn nhrefn y wyddor (oherwydd mai lincs i gwefanau yw rhain, fe'i cofnodir yn y Saesneg - ynghyd a rhai Cymraeg ble'n briodol)

 

Eraill

 

Meddyliau myfyrwyr

Elusen iechyd meddwl myfyrwyr y DU – mae'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol am edrych ar ôl eich iechyd meddwl, cefnogi eraill, trosglwyddo i brifysgol, flwyddyn dramor, etc. [Edrychwch o dan cymorth ei chael ar eu bwydlen.]   Mae blog sydd wedi'i ysgrifennu gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr.   
http://www.studentminds.org.uk/

BACP: Useful Links

Mae Cymdeithas Brydeinig ar gwnsela a Seicotherapi (BACP) gwefan yn cynnwys gwybodaeth am ddod o hyd i therapydd a chysylltiadau i elusennau arbenigol a sefydliadau.  https://www.bacp.co.uk/crs/links.php

Gwybodaeth iechyd mewn ieithoedd eraill

Mae'r wefan hon GIG yn cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer cyfieithu gwefannau i ieithoedd eraill gan ddefnyddio Google Translate, a chysylltiadau i adnoddau iechyd di-Saesneg, gan gynnwys iechyd meddwl.  
https://www.nhs.uk/accessibility/health-information-in-other-languages/