Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grantiau Argyfwng

Mae Uned Cefnogaeth Ariannol, Prifysgol Bangor yn gweinyddu Cronfa Caledi Undeb y Myfyrwyr, sy'n rhoi cefnogaeth ariannol fach a thymor byr i fyfyrwyr sy'n cael anhawster gyda chaledi ariannol.

Nid oes rhaid i fyfyrwyr ad-dalu'r grant hwn, sy'n sicrhau fod myfyrwyr yn gallu prynu bwyd, tra edrychir ar opsiynau hir dymor eraill.