Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyngor ariannol i fyfyrwyr israddedig

Tra byddwch yn y brifysgol fe fydd gennych ddwy brif gost:

  • Eich ffioedd dysgu
  • Eich costau byw

Mae cymorth ar gael at y ddwy gost. Mae gweinyddiaeth Cymorth Myfyrwyr wedi ei datganoli yn y DU, felly mae’r cymorth sydd ar gael yn amrywio yn ôl yr ardal yn y DU rydych yn byw ac incwm trethadwy eich cartref.

Am ragor o wybodaeth ynglyn ar gyllid sydd ar gael i myfyrwyr, ewch i’r dudalen am Myfyrwyr newydd sy’n bwriadu cychwyn yn 2020/21