Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pwy ydym ni?

Mae gan y Gwasanaeth Cynghori 6 o gynghorwr ac maent i gyd yn gynghorwyr a seicotherapyddion hyfforddedig a phrofiadol.

Kate Tindle yw Pennaeth Cynghori ac mai'n gweithio'n llawn-amser.

Mae Tina Usherwood, Charlotte Pepper, Sarah Plum, a Munha Lee yn gweithio ar delerau rhan-amser drwy gydol y flwyddyn. Tra bod Endaf Evans, ein aelod mwyaf diweddar, i ymuno â'r tîm yn gweithio llawn amser drwy gydol y flwyddyn.

Helen Williams, ein Rheolwr Swyddfa yw eich cyswllt cyntaf â'r gwasanaeth, ar gyfer ymholiadau cyffredinol neu i drefnu apwyntiadau.

Ym mhob blwyddyn academaidd mae Gwasanaeth Cynghori Prifysgol Bangor yn cynnig nifer o leoliadau er anrhydedd i therapyddion â chymhwysterau addas sydd yn chwilio am brofiad clinigol ychwanegol.  Mae'r cynghorwyr er anrhydedd hyn yn cael eu goruchwylio'n agos gan aelodau o'r tîm craidd o gynghorwyr.

 

Manylion Cyswllt:

Rheolwr Swyddfa
Ebost: : cynghori@bangor.ac.uk
Ffôn: 01248 388520