Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwrdd ar Tîm y Gaplaniaeth

Gellwch gysylltu â’r Tîm Caplanaidd ar caplaniaeth@bangor.ac.uk neu siarad â Chaplan penodol gyda’r cysylltiadau isod.

Caplaniaeth Gatholig a Chydlynydd Tîm y Gaplaniaeth

Y Caplandy Catholig, Tŷ Acwin, Ffordd y Coleg, Bangor

Cyswllt:

Ray Bayliss
01248 353777
catholic.chaplain@bangor.ac.uk
facebook.com/bangor.catholic.chaplaincy

Methodistiaid

Eglwys Fethodistaidd St John’s, Bangor (ger Lidl), Bangor

Cyswllt:

Y Parch. John Hughes
01248 352015

jhh20lrf@bangor.ac.uk
john.hughes@methodist.org.uk

Efengylwyr Cymraeg

Capel y Ffynnon, Ffordd Penrallt Isaf, Bangor
http://capelyffynnon.org/

Cyswllt:

Parch. Dafydd Job
01248 361117

d.job@bangor.ac.uk
dafyddmj@gmail.com

Eglwys Uniongred Ddwyreiniol

Cenhadaeth Uniongred Cymru, 11 Heol y Manod, Blaenau Ffestiniog, LL41 4DE

Cyswllt:

Yr Hybarch Archabad y Tad Deiniol
01766 831272

t.deiniol@bangor.ac.uk
tad@deiniol.cymru administrator@deiniol.cymru

Hindŵ

Cyswllt:

Dr Sibani Roy
01492 530110 / 07999736292

aosa20@bangor.ac.uk
doctorroy@btinernert.com

Iddewiaeth

Cyswllt:

Athro Nathan Abrams
Darlithydd Uwch Astudiaethau Ffilm, Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau
01248 382196
n.abrams@bangor.ac.uk

Eglwys yng Nghymru (Eglwys Loegr)

Y Caplandy Anglicanaidd, Tŷ Deniol, Swyddfa’r Cadeirlan, Canolfan Esgobaeth, Bangor

Cyswllt:

Canon Nathan Jarvis
01248 354999

n.jarvis@bangor.ac.uk
anglicanchaplain@esgobaethbangor.net
https://www.facebook.com/buangsoc/

Bwdhaeth

The Awakened Heart Sangha, The Hermitage, Ynys Graianog, Criccieth LL52 0NT
Sesiynau myfyrio dyddiol ar-lein: http://ahs.org.uk/meditation

Cyswllt:

Pati Bielak-Smith, MA
01766 530839, 07521872000

p.bielaksmith@bangor.ac.uk
chaplaincy@ahs.org.uk
www.hermitage@ahs.org.uk

Assemblies of God (AOG)

Assemblies of God Bangor Pentecostal Church, Ffordd y Tywysog, Bangor LL57 2BD

Cysylltwch â:

Dr Tanya Herring
01248 361286

sop660@bangor.ac.uk
bangorpentecostal@yahoo.com

Cymdeithas y Cyfeillion

Tŷ Cwrdd y Crynwyr, Stryd y Deon, Bangor, LL57 1UR

Cysylltwch â:

Jani Evans
01248 812540

jani.evans@bangor.ac.uk
janievansmac@gmail.com

Mwslimaidd

Chanolfan Islamaidd Bangor, 61 Stryd Fawr, LL57 1NR

Cysylltwch â:

Dr Ayad Abdulmawla

a.abdulmawla@bangor.ac.uk
ayad@nwis.org.uk