Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grŵp Strategaeth Iechyd Meddwl Myfyrwyr

Strategaeth Iechyd Meddwl Myfyrwyr

Nod Strategaeth Iechyd Meddwl Prifysgol Bangor yw:

 • Creu amgylchedd cynhwysol sy’n hyrwyddo iechyd a lles ymysg ei myfyrwyr.
 • Cynorthwyo myfyrwyr sy’n cael anawsterau iechyd meddwl, er mwyn eu helpu i gael profiad cadarnhaol a chynhyrchiol fel myfyrwyr.

Dyma ei hamcanion:

 • Rhoi cefnogaeth i fyfyrwyr sydd ag anawsterau iechyd meddwl
 • Darparu system gymorth sy’n hygyrch ac yn berthnasol i fyfyrwyr presennol
 • Archwilio'r ddarpariaeth a cheisio adborth er mwyn gwella profiad myfyrwyr
 • Gwella cysylltiadau ag asiantaethau allanol sy'n cynnig cefnogaeth iechyd meddwl
 • Hyrwyddo Iechyd Meddwl
 • Creu amgylchedd cynhwysol sy’n hyrwyddo iechyd meddwl ymysg ei myfyrwyr Meithrin ymwybyddiaeth
 • Cynnal ethos anwahaniaethol a chefnogi'r ymgyrch 'Amser i Newid'
 • Cynnal Staff
 • Darparu dulliau gweithredu, cefnogaeth a hyfforddiant i staff sy'n delio â phryderon iechyd meddwl myfyrwyr

Mae'r Grŵp Strategaeth Iechyd Meddwl Myfyrwyr yn cynnwys myfyrwyr a staff o bob rhan o'r Brifysgol, yn ogystal ag aelodau allanol yn cynrychioli gwasanaethau iechyd meddwl y GIG, Swyddogion Cyswllt yr Heddlu a staff y Gaplaniaeth. Ei gadeirydd yw Kate Tindle, Pennaeth Cwnsela, ac mae'n cyfarfod dair gwaith y flwyddyn.

Cliciwch yma ar gyfer:

Dogfen Strategaeth Iechyd Meddwl Myfyrwyr
Grwp Strategaeth Iechyd Meddwl Myfyrwyr – Cylch Gorchwyl
Grwp Strategaeth Iechyd Meddwl Myfyrwyr – Rhestr Aelodaeth 2014-15
Grwp Strategaeth Iechyd Meddwl Myfyrwyr – Blaenoriaethau ar gyfer 2014-15

Linciau Defnyddiol:

Gwasanaeth Cynghori

Cynghorwyr Iechyd Meddwl

Hyforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Delio gydag argyfwng iechyd meddwl

Amser i Newid (Time to Change)