Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Canolfan Asesu

Sgrinio Anffurfiol

Rydym yn rhoi asesiadau sgrinio cychwynnol i fyfyrwyr sy'n meddwl bod eu hanawsterau'n gysylltiedig ag anhawster dysgu fel dyslecsia/dyspracsia ayyb.

Mae asesiad sgrinio’n anffurfiol iawn. Mae am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Bangor ac fel rheol mae’n para tua awr a hanner. Rydym yn siarad â chi am eich cefndir a’ch profiadau o ddysgu yn y presennol a’r gorffennol. Ceir hefyd rhai profion byr.

I wneud apwyntiad, galwch draw, ffoniwch 01248 383030 neu anfonwch e-bost i asesiad@bangor.ac.uk.

Mae aelod staff Prisysgol Bangor hefyd yn gallu trefnu hyn drwy Canolfan Miles Dyslexia ar 01248 382203 neu ebost dyslex-admin@bangor.ac.uk

Asesiad llawn/ffi asesu

Os gwnaed trefniadau arholiad ychwanegol ichi yn y gorffennol oherwydd bod gennych ddyslecsia/dyspracsia ac os hoffech asesiad llawn.  Mae'r Ganolfan Asesu yn gallu cynnig gwasanaeth diagnostig i fyfyrwyr i weld a oes ganddynt anhawster dysgu penodol megis dyslecsia neu ddyspracsia. Mae'r brifysgol yn talu rhan o'r ffi, ond mae'n rhaid i'r myfyriwr gyfrannu £100 hefyd.

Rydym yn cynnal asesiadau i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor yn unig. Am wybodaeth am wasanaethau i fyfyrwyr allanol, ewch i:  http://dyslexia.bangor.ac.uk/assessment.php.cy

Am ragor o fanylion neu i wneud apwyntiad, galwch draw, ffoniwch 01248 383030, neu anfonwch e-bost i assessment@bangor.ac.uk

Mae ein haseswyr cymwysedig yn bodloni canllawiau’r llywodraeth ar gyfer asesu ym maes addysg uwch.

  • Mae ein haseswyr i gyd wedi eu cofrestru gyda’r cyrff proffesiynol priodol.
  • Mae ein haseswyr i gyd yn gymwysedig i adnabod anawsterau dysgu penodol.
  • Mae ein haseswyr i gyd yn gymwysedig i argymell a yw myfyriwr yn gymwys i wneud cais am lwfans myfyriwr anabl.

Gall yr asesiad llawn gymryd tua 3-4 awr i'w gwblhau.

Gwneud cais am LMA

Gallwn roi cymorth i unrhyw fyfyiwr o Brifysgol Bangor gyda'r cais am LMA. Mae hyn yn cynnwys rhoi cefnogaeth i lenwi'r ffurfflen gais, cysylltu â Chofnodion Myfyrwyr a gallu ateb y rhan fwyaf o gwestiynau fydd gennych efallai ynghylch y broses LMA.

Byddwn hefyd yn cadw copi o’r ffurflen rhag ofn y bydd yn mynd ar goll yn y post.

Gwneud cais am LMA