Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llinellau

Efallai y gwelwch fod siarad â rhywun dros y ffôn am sut rydych chi’n teimlo yn eich helpu chi. Mae gwahanol linellau cymorth a gwasanaethau gwrando ar gael a all roi cefnogaeth emosiynol. Maent yn cael eu staffio gan wirfoddolwyr hyfforddedig sydd eisiau eich helpu chi.

Llinellau cymorth Cymraeg a dwyieithog Cymraeg-Saesneg

Enw’r Llinell Gymorth Arbenigaeth Rhif Ffôn Disgrifiad Ar gael
Samariaid (Llinell Gymraeg) Cyffredinol 0808 164 0123 Beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo, bydd Samariad yn ei wynebu gyda chi. Pob dydd: 7pm - 11pm
CALL: Llinell Gymunedol ar gyfer Cyngor a Gwrando Cyffredinol 0800 132 737 Gwybodaeth a chefnogaeth iechyd meddwl yng Nghymru. Gallwch hefyd anfon neges destun “help” i 81066. 24/7: 365 diwrnod y flwyddyn
Dan 24/7 Alcohol/Cyffuriau 0808 808 2234 Llinell gymorth ddwyieithog am ddim ynglŷn â chyffuriau. Mae’n darparu un pwynt cyswllt i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau gwybodaeth bellach neu help yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol. Gellwch hefyd anfon neges destun “DAN” i 81066. 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn
Meic Pobl ifanc 0808 802 3456 Gwybodaeth a chyngor i blant a phobl ifanc yng Nghymru o dan 25 oed. Gellwch hefyd sgwrsio trwy neges destun ar 84001. Pob dydd: 8am – Hanner Nos
Llinell Gymorth Dementia Cymru Dementia 0808 808 2235 Mae’r llinell gymorth yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un sydd â diagnosis o Ddementia, neu sy’n gofalu am rywun â Dementia yn ogystal ag aelodau eraill o’r teulu neu ffrindiau. 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn