Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sesiynau Cefnogi

Oherwydd covid19, mae system mewn lle i gynnig sesiynau cefnogaeth ar y ffôn ar gyfer unrhyw fyfyriwr cyfredol ym Mhrifysgol Bangor sy'n cysylltu â ni.

Yr ydym yn cynnig sesiynau cefnogaeth dros y ffôn o tua 10-20 munud o hyd, y gellir eu harchebu. Bydd y rhain naill ai gyda'r cwnselydd ar ddyletswydd, neu os oes gennych gyswllt eisoes ag un o'r tîm cwnsela, gyda nhw. 

Pwrpas y sesiynau cefnogaeth hyn yw cynnig help, cefnogaeth a gwybodaeth, ac ni fyddant yn gwnsela nac yn therapi ffurfiol  Nodir y byddant yn sesiynau un yn un dros y ffon.  Byddwn fel o'r blaen yn gwneud nodiadau cryno o'r cyswllt sydd gennym â chi, ac yn storio'r data hwn yn y ffordd arferol trwy ein cronfa ddata gwasanaeth cwnsela diogel. Mae hyn yn golygu y bydd unrhyw gwnselydd yn gallu gweld y nodiadau hyn os bydd angen; er enghraifft, os oes gennych sesiwn cefnogaeth arall ar y ffôn.

Maent ar gael dydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau gwaith arferol ac yn sesiynau un yn un.  Nid oes modd trefnu o flaen llawn, mae;n rhaid trefnu ar y diwrnod y byddwch angen yr apwyntiad.

I archebu sesiwn, anfonwch e-bost atom yn y cyfeiriad arferol - cynghori@bangor.ac.uk  a byddwn yn gwneud ein gorau i drefnu amser i chi.

Os y bydd ichi drefnu slot cefnogaeth ffon, gofynnir i chi, mewn darpariaeth, lawr-lwytho app Microsoft Teams i’r rhif ffon cyswllt byddwch angen ei ddefnyddio gan mai dyma sut y byddwn yn cysylltu a chwi.    Noder, er ein bod yn gwneud ein gorau i sicrhau bod ein llwybrau ar-lein yn ddiogel, allwn ni ddim gwarantu diogelwch y rhain.

Byddwch yn dal i allu cael mynediad at ein holl adnoddau ar-lein drwy'r  tudalennau gwe yma. Mae gennym rai tudalennau ychwanegol yma hefyd, am ffynonellau cefnogaeth allanol eraill a allai fod yn ddefnyddiol i chi yn www.bangor.ac.uk/studentservices/onlinementalhealthresources.php.en

Mae'n bwysig i nodi nad ydym yn Wasanaeth Brys. Os yw eich sefyllfa yn fater o argyfwng, dylid cysylltu â'ch Meddyg Teulu neu, tu allan i oriau gwaith arferol, dylid cysylltu gyda'r Gwasanaeth Argyfwng a Damweiniau yn eich Ysbyty lleol.

 

 

 Nodir os gwelwch yn dda - Yn ystod pandemig COVID-19, mae'r Gwasanaeth Cwnsela yn cynnig gwasanaethau amgen; felly efallai na fydd cynnwys y dudalen hon yn gyfredol. Gweler ein tudalen gartref am ein gwasanaethau cyfredol.