Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Sesiynau Cefnogi

Sesiynau Cefnogi

Neilltuwch Sesiwn Cefnogi os:

  • Yr ydych angen gweld rhywun ar frys;
  • Yr ydych angen gwybod mwy gan ichi fod yn ansicr a yw cwnsela'r peth iawn i chi ai pheidio;
  • Yr hoffech drafod mater a ellir cael i ddatrys yn sydyn;
  • Yr ydych angen cefnogaeth y gwasanaeth rhwng eich apwyntiadau cwnsela arferol.

Cynhelir Sesiynau Cefnogi sef sesiwn hanner awr yn ddyddiol yn ystod yr wythnos yn y prynhawniau.

Mae angen neilltuo sesiwn ar y diwrnod yr hoffech gael eich gweld drwy gysylltu a Helen Williams, Rheolwr Swyddfa ar 01248 388520 neu trwy e-bost. 

Yn ystod y flwyddyn academaidd, yn arferol a ble bo'n bosib, cynhelir Sesiynau Cefnogi am 3.00yp a 3.30yp dydd Llun i ddydd Gwener.  Yn ystod gwyliau'r haf, mae posib i'r amseroedd yma newid ychydig (awgrymir ichi gysylltu â'r Gwasaneth am gadarnhad).