Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymdeithas Staff Cristnogol Prifysgol Bangor *

Mae'r Gymdeithas Staff Cristnogol yn grŵp sy'n cael ei redeg gan aelodau staff Prifysgol Bangor ac sy'n cael ei gymeradwyo gyda goruchwyliaeth a chefnogaeth aelodau Cristnogol y Tîm Caplaniaeth sy'n mynychu yn rheolaidd. Mae'n agored i bob aelod o staff Cristnogol waeth beth fo'u hymlyniad enwadol ac mae'n cyfarfod yn rheolaidd ar ddydd Mawrth am 1.00pm ar gyfer gweddïo, cyfeillgarwch a chyd-gefnogaeth. Ar hyn o bryd mae'r cyfarfodydd ar-lein trwy Microsoft Teams.

Mae'n bodoli i -

  • Annog Staff Cristnogol
  • Bod yn fynegiant o'n bywyd yng Nghrist trwy gariad, ffydd ac unplygrwydd
  • Cefnogi ffydd ein gilydd trwy gyfrwng ein cyfarfod gyda'n gilydd a'n gweddi
  • Gweddïo dros y Brifysgol (ei harweinyddiaeth, ei staff a'i myfyrwyr) a'r ardal leol
  • Cyfrannu at lewyrch y Brifysgol

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r Gymdeithas Staff Cristnogol neu fynychu ei chyfarfodydd, cysylltwch â Melanie Brown m.brown@bangor.ac.uk

* Mae'r Gymdeithas Staff Cristnogol yn rhan o ddarpariaeth y Tîm Caplaniaeth ar gyfer staff, a sefydlwyd mewn ymateb i gais a wnaed gan aelodau o Staff y Brifysgol. Byddem yn annog unrhyw staff a hoffai i'r Tîm Caplaniaeth sefydlu grŵp ar gyfer ffydd arall gysylltu â'r Tîm.