Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleusterau ar gyfer Ffydd

Nid yw’r Brifysgol yn darparu manylion grŵpiau crefyddol y tu allan i Dîm y Gaplaniaeth, ond gall unrhyw aelod o’r Tîm Caplaniaeth eich helpu i ddod o hyd i ddarpariaeth leol i gwrdd â’ch anghenion.

Mae manylion cyswllt y Tîm Caplaniaeth i’w cael yma.