Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Coronafirws a Chaplaniaeth

Er bod Eglwysi a Mannau Ffydd ar gau am y tro, rydym yn dal yma ar gyfer staff a myfyrwyr y brifysgol o bob ffydd a dim ffydd.

Fel cymaint o ddarpariaeth y brifysgol, bu’n rhaid i Dîm Caplaniaeth Prifysgol Bangor, sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaethau Myfyrwyr ac yn gweithio gyda nhw, addasu i’r sefyllfa bresennol a symud eu presenoldeb ar-lein i fod ar gael i staff a myfyrwyr y brifysgol. Mae wedi cymryd ychydig o amser i addasu, ond erbyn hyn mae gan bawb fynediad at e-bost prifysgol ac rydym (ac eithrio’r Caplan Uniongred, oherwydd problemau technegol) ar gael i bobl gysylltu â nhw, sgwrsio a chael sgwrsio fideo trwy Microsoft Teams. Mae holl aelodau’r Tîm ar gael i roi cefnogaeth fugeiliol neu gyngor unigol i staff a myfyrwyr.

Myfyrdod i’r Wythnos

Mae aelodau Tîm Caplaniaeth ‘aml-ffydd’ Prifysgol Bangor yn cynnig myfyrdodau a geir yn eu ffydd benodol eu hunain, ond a fydd, gobeithio, yn hygyrch i gynulleidfa ehangach. Wrth roi’r rhain nid oes unrhyw fwriad i berswadio’r gwrandäwr i ddilyn crefydd yr awdur.

Bob wythnos bydd aelod gwahanol o’r Tîm yn cynnig eu ‘Myfyrdod i’r Wythnos’ naill ai mewn fformatau fideo, sain neu ysgrifenedig.

Mae ‘Myfyrdod i’r Wythnos’ yn y gorffennol ar gael yma.