Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Datganiad*

Nodir os gwelwch yn dda - Yn ystod pandemig COVID-19, mae'r Gwasanaeth Cwnsela yn cynnig gwasanaethau amgen; felly efallai na fydd cynnwys y dudalen hon yn gyfredol. Gweler ein tudalen gartref am ein gwasanaethau cyfredol.

 

30.04.2020:

Mae holl sesiynau 'wyneb yn wyneb' ar gyfer darlithoedd Magu Gwytnwch, Gweithdai MiFedrai, Grwpiau a sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar wedi eu gohirio hyd at ddiwedd y flwyddyn academaidd, ond mae'r isod ar gael rwan:

 

Mae sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar ar gael drwy Zoom a Cyflwyniadau Magu Gwytnwch drwy powerpoint

Cliciwch ar y linc pwrpasol ar gyfer y ddarlith Magu Gwytnwch yr hoffech wylio:

Magu Gwytnwch 1:  rheoli fy straen

cliciwch yma ar gyfer y cyflwyniad powerpoint

Magu Gwytnwch 2:  rheoli fy hwyliau isel

cliciwch yma ar gyfer y cyflwyniad powerpoint

Magu Gwytnwch 3:  reholi fy mhryder

i ddilyn ..

 

Ymwybyddiaeth Ofalgar drwy Zoom ar gyfer myfyrwyr wedi eu lleoli yn yr UD:

Dyddiau Mawrth:   

5 Mai -sesiwn yn llawn

12 Mai

19 Mai

26 Mai

Amser: 11.30yb hyd at 12.10yp

Lleoliad: drwy Zoom – cysylltwch a ni drwy ebost i nodi diddordeb ar cynghori@bangor.ac.uk

Bydd mwy o wybodaeth yn dilyn yma am cynnwys y sesiynau yn fuan ond gellir ymuno a'r sesiynau os yr ydych yn hollol newydd i Ymwybyddiaeth Ofalgar neu yn hollol brofiadol ohono.  Suitable for complete

Adnoddau eraill sydd ar gael ar hyn o bryd:

https://www.bangor.ac.uk/mindfulness/audio/index.php.en

http://franticworld.com/free-meditations-from-mindfulness/

http://www.freemindfulness.org/home