Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau Cyffredin

Pryd byddaf yn cael fy amserlen/cerdyn llyfrgell/grant cyllid myfyrwyr?

Byddwch yn cael y rhain ar ôl i chi gofrestru, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau dau gam y broses gofrestru:

  • cyflwyno'r ffurflen ar-lein
  • cyflwyno eich dogfennau adnabod i'w gwirio

Mae mwy o fanylion ar gael yn eich dyddiadur Wythnos Groeso ac ar-lein.

A fyddaf yn cael Bwrsariaeth Bangor?

Gwybodaeth a ddarparwyd eisoes i'r cwmni benthyciadau myfyrwyr sy'n pennu a ydych yn gymwys i gael bwrsariaeth. Os ydych yn gymwys, anfonir llythyr atoch ym mis Chwefror a chewch eich talu o 1 Mawrth. 

At bwy ddylwn i fynd os bydd gen i broblem?

Mae eich tiwtor personol yn fan cychwyn da. Dylai fod un yn cael ei ddynodi i chi yn ystod y dyddiau cyntaf byddwch yn y brifysgol. Os nad oes, cysylltwch â gweinyddwr eich ysgol.

Fel arall gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr ar studentsupport@bangor.ac.uk am gyngor a gwybodaeth.

Pwy all fy helpu i ddod o hyd i swydd?

Bydd y Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd (Gyrfaoedd) yn gallu eich helpu i ddod o hyd i swydd ran-amser, diweddaru eich CV a pharatoi at gyfweliadau. Cysylltwch â nhw yn gyrfaoedd@bangor.ac.uk neu ewch i'w stondin heddiw.

Ble gallaf ddod o hyd i restr o weithgareddau Undeb y Myfyrwyr?

Edrychwch ar  www.bangorstudents.com am fanylion neu galwch heibio i'w gweld ar y 4ydd llawr yn adeilad Pontio

Cofiwch