Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwneud Apwyntiad

 

I drefnu sesiwn, anfonwch e-bost atom yn y cyfeiriad arferol - cynghori@bangor.ac.uk  a byddwn yn gwneud ein gorau i drefnu amser i chi. Os y bydd ichi drefnu slot cefnogaeth ffon, gofynnir i chi, mewn darpariaeth, lawr-lwytho app Microsoft Teams i’r rhif ffon cyswllt byddwch angen ei ddefnyddio gan mai dyma sut y byddwn yn cysylltu a chwi.    Noder, er ein bod yn gwneud ein gorau i sicrhau bod ein llwybrau ar-lein yn ddiogel, allwn ni ddim gwarantu diogelwch y rhain.

Byddwch yn dal i allu cael mynediad at ein holl adnoddau ar-lein drwy'r  tudalennau gwe yma. Mae gennym rai tudalennau ychwanegol yma hefyd, am ffynonellau cefnogaeth allanol eraill a allai fod yn ddefnyddiol i chi yn www.bangor.ac.uk/studentservices/onlinementalhealthresources.php.en

Mae'n bwysig i nodi nad ydym yn Wasanaeth Brys. Os yw eich sefyllfa yn fater o argyfwng, dylid cysylltu â'ch Meddyg Teulu neu, tu allan i oriau gwaith arferol, dylid cysylltu gyda'r Gwasanaeth Argyfwng a Damweiniau yn eich Ysbyty lleol.