Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adnoddau a Chyfleusterau

Ystafelloedd Technoleg Gynorthwyol

Mae gan y brifysgol dair ystafell Technoleg Gynorthwyol (YTG); un ym Mhrif Lyfrgell y Celfyddydau, un yn Llyfrgell Deiniol a'r llall yn Llyfrgell Safle’r Normal.  Mae Ystafell Technoleg Gynorthwyol yn cael ei datblygu ar Gampws Wrecsam.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Mae’r ystafell wedi’i lleoli yn y Lle Dysgu Cymdeithasol ar y llawr gwaelod.  Yn yr Ystafell, ceir dau gyfrifiadur, bolgynnwr Braille a Rainbow ScannaR (a gynlluniwyd ar gyfer defnyddwyr sydd â namau ar y golwg). 

Mae meddalwedd yn cynnwys:

  • EasyConverter (yn creu dogfennau hygyrch yn Word).
  • OpenBook (yn trosi dogfennau printiedig neu destun sy’n seiliedig ar graffeg i fformat testun electronig , gan ddefnyddio lleferydd o ansawdd a’r dechnoleg i adnabod nodau gweledol (OCR)), print mawr, sain MP3, llyfrau llafar DAISY a Braille).
  • Darllenydd sgrîn JAWs.

YTG Llyfrgell Deiniol

Wedi ei leoli yn ystafell A004, gyferbyn â’r ddesg ddosbarthu, mae’n chyfrifiadur â gwahanol sgriniau monitor, desg y gellir addasu ei huchder, a seddi addasadwy.  Ceir yno hefyd system teledu cylch cyfyng ac offer i gynhyrchu diagramau cyffyrddol.  

Adnoddau Technoleg Gynorthwyol Llyfrgell Safle'r Normal

Lleolir yr ystafell yn Ystafell H012 (yr ystafell astudio tawel) drws nesaf i'r Ganolfan Addysg Grefyddol yn adeilad y llyfrgell. Mae'r ystafell yn cynnwys dau fonitor cyfrifiadur sgrin fawr a byrddau y gellir addasu eu huchder. Mae'n cynnig lle i fyfyrwyr gyda Chynlluniau Cefnogi Dysgu Personol (PLSP) weithio mewn amgylchedd tawelach.

Offer / Technoleg Gynorthwyol ar gael i'w benthyca

Mae gan y Gwasanaethau Anabledd ychydig o offer a thechnoleg gynorthwyol y gellir eu benthyca i fyfyrwyr, yn amodol ar argaeledd ac angen a aseswyd, yn cynnwys:

  • Gliniaduron
  • Recordwyr llais digidol
  • CCTV cludadwy
  • Offer ergonomeg
  • SuperNova Magnifier a Screenreader

Adnoddau / cyfleusterau eraill

Mae gan y Brifysgol drwydded safle ar gyfer SensusAccess.  Mae hwn yn ddull hunan-wasanaeth sy'n galluogi myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor i drosi dogfennau'n awtomatig i fformat arall, yn cynnwys llyfrau-llafar, e-lyfrau a Braille digidol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwasanaethau Anabledd, Ganolfan Access

 

 

 

Wedi'i ddiweddaru 31.01.2020