Adnoddau a Chyfleusterau

Ystafelloedd Technoleg Gynorthwyol

Mae gan y brifysgol dair ystafell Technoleg Gynorthwyol (ATR); un ym Mhrif Lyfrgell y Celfyddydau, un yn Llyfrgell Deiniol a'r llall yn Llyfrgell Safle’r Normal.

Ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, mae’r ystafell wedi’i lleoli yn y Lle Dysgu Cymdeithasol ar y llawr gwaelod.  Yn yr Ystafell, ceir dau gyfrifiadur, bolgynnwr Braille a Rainbow ScannaR (a gynlluniwyd ar gyfer defnyddwyr sydd â namau ar y golwg). 

Mae meddalwedd yn cynnwys:

 • EasyConverter (yn creu dogfennau hygyrch yn Word).
 • OpenBook (yn trosi dogfennau printiedig neu destun sy’n seiliedig ar graffeg i fformat testun electronig , gan ddefnyddio lleferydd o ansawdd a’r dechnoleg i adnabod nodau gweledol (OCR)), print mawr, sain MP3, llyfrau llafar DAISY a Braille).
 • Darllenydd sgrîn JAWs.

Mae YTG Llyfrgell Deiniol wedi ei leoli yn ystafell A004, gyferbyn â’r ddesg ddosbarthu, mae’n chyfrifiadur â gwahanol sgriniau monitor, desg y gellir addasu ei huchder, a seddi addasadwy.  Ceir yno hefyd system teledu cylch cyfyng ac offer i gynhyrchu diagramau cyffyrddol.  

Offer / Technoleg Gynorthwyol ar gael i'w benthyca

Mae gan y Gwasanaethau Anabledd ychydig o offer a thechnoleg gynorthwyol y gellir eu benthyca i fyfyrwyr, yn amodol ar argaeledd ac angen a aseswyd, yn cynnwys:

 • Gliniaduron a Nodiaduron
 • Recordwyr llais digidol
 • LiveScribe ECHO Smartpens
 • CCTV cludadwy
 • Offer ergonomeg
 • TextHelp Read a Write Gold
 • Meddalwedd creu mapiau meddwl Inspiration
 • SuperNova Magnifier a Screenreader

Mae adnoddau / cyfleusterau eraill yn cynnwys

 • Cronfa offer y Tîm Dyslecsia i Fyfyrwyr, yn cynnwys llyfrau cyfeiriadol, gwirwyr sillafu, etc.
 • Dolennau anwytho mewn darlithfeydd mawr a derbynfeydd prysur.
 • System dolen gludadwy a chymorth radio i'w benthyca i fyfyrwyr fel bo'r angen.
 • Offer trawsyrru is-goch cludadwy i'w defnyddio mewn ystafelloedd darlithio llai.
 • Arymau gweledol a pagers dirgrynol mewn Neuaddau Preswyl.
 • Offer goleuo tasg.
 • Dalwyr copi.
 • Cyfrifiaduron cludadwy.
 • Mae gan y Brifysgol drwydded safle ar gyfer SensusAccess. Mae hwn yn ddull hunan-wasanaeth sy'n galluogi myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor i drosi dogfennau'n awtomatig i fformat arall, gan gynnwys llyfrau-llafar, e-lyfrau a Braille digidol. https://www.bangor.ac.uk/library/sensusaccess.php.cy

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaethau Anabledd.

 

Wedi'i ddiweddaru 17.10.18