Sut i gysylltu â ni

Os ydych chi'n chwilio am Gwnsela, dilynwch y cyswllt hwn.

Os ydych yn chwilio am gymorth Iechyd Meddwl - 01248 383620 / 382032 neu anfon e-bost.

Fel rheol bydd Cynghorwr Iechyd Meddwl ar gael rhwng 9.00am a 5.00pm ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Bydd yn help i'r Cynghorwyr ddeall, ac i ymateb i'ch pryderon os wnewch chi gwblhau'r ffurflen hunanasesu hon.

Yr amser disgwyl am asesiad ar hyn o bryd yw 2 diwrnod gwaith.

Sesiynau galw-heibio'r Cynghorwr Iechyd Meddwl

Yn ystod amser tymor, mae'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl yn cynnig sesiynau galw-heibio yn Undeb y Myfyrwyr, Lefel 4, Pontio, ar brynhawn Mercher rhwng 2 a 3.30pm, ac nid oes angen archebu ymlaen llaw. Am fanylion gweler wybodaeth Cyngor Iechyd Meddwl Galw-heibio.

Beth os nad ydw i'n byw ym Mangor?

Gall myfyrwyr presennol nad ydynt yn byw ym Mangor gwblhau'r ffurflen hunanasesu a gofyn am gysylltiad drwy e-bost, ffôn neu Skype.

Ble ydyn ni?

Gwasanaethau Myfyrwyr, Llawr Gwaelod Isaf, Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg, Bangor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi'i ddiweddaru 19.12.19