Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sut i gysylltu â ni

Os ydych chi'n chwilio am Gwnsela, dilynwch y cyswllt hwn.

Os ydych yn chwilio am gymorth Iechyd Meddwl anfonwch e-bost.

Fel rheol bydd Cynghorwr Iechyd Meddwl ar gael rhwng 9.00am a 5.00pm ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Bydd yn help i'r Cynghorwyr ddeall, ac i ymateb i'ch pryderon os wnewch chi gwblhau'r ffurflen hunanasesu hon.

Yr amser disgwyl am asesiad ar hyn o bryd yw 3 diwrnod gwaith.

Mae Sesiynau Galw Heibio Iechyd Meddwl yn Mynd ar-lein

Brynhawn Mercher rhwng 2pm a 3.30pm

Yn wyneb y sefyllfa bresennol mae Cheryl, Fiona a Sioned yn cymryd ein sesiwn galw heibio wythnosol ar-lein.  Bydd yn rhaid i ni ei weithio ychydig yn wahanol fel y gallwn reoli ac ymateb yn deg i fyfyrywr sydd angen siarad â ni.

E-bostiwch cynghorwriechydmeddwl@bangor.ac.uk gan nodi amlinelliad eich sefyllfa a sut mae`n well gennych i ni gysylltu â chi (galwad ffon neu e-bost).  Yna bydd Cynghorydd Iechyd Meddwl yn cysylltu â chi.


Sesiynau galw-heibio'r Cynghorwr Iechyd Meddwl

Yn ystod amser tymor, mae'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl yn cynnig sesiynau galw-heibio ar brynhawn Mercher rhwng 2pm a 3.30pm, ac nid oes angen archebu ymlaen llaw.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi'i ddiweddaru 31.03.2020