Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyngor Da i Fyfyrwyr

 • Gwnewch ffrindiau gyda'ch cyd-fyfyrwyr: mae hyn yn dda nid yn unig i gymdeithasu ond byddwch hefyd yn dysgu o'u gwahanol feysydd sgiliau a safbwyntiau/agweddau. Efallai byddwch hyd yn oed yn dod o hyd i rywun yn eu plith i warchod eich plant  (os oes angen rhywun arnoch chi!)
 • Byddwch yn drefnus a gwnewch ddefnydd da o'ch amser: ceisiwch drin eich astudiaethau fel swydd - gwnewch amserlen astudio sy'n addas i chi a chadw ati. Cofiwch gynnwys dipyn o amser i chi eich hun.
 • Gwnewch rywfaint o ymarfer corff er mwyn cydbwyso'r amser byddwch yn dreulio yn darllen - parciwch eich car yn bellach nag sydd rhaid er mwyn cerdded dipyn.
 • Cyrhaeddwch yn gynnar i gael lle parcio: a pheidiwch â symud eich car amser cinio neu chewch chi ddim lle i barcio wedyn.  Cofiwch brynu trwydded barcio!!
 • Defnyddiwch y llyfrgell: nid yn unig i ddod o hyd i adnoddau, ond mae'n lle da i astudio rhwng dosbarthiadau a gallwch ddefnyddio'r mannau dysgu cymdeithasol ar gyfer gwaith grŵp.
 • Cymerwch ran mewn gweithgareddau allgyrsiol : nid astudio yn unig yw bywyd prifysgol. Cymerwch ran mewn cymaint o gyfleoedd â phosib: Clybiau a chymdeithasau a phrojectau gwirfoddoli Undeb y Myfyrwyr, bod yn arweinydd cyfoed, sesiynau dysgu cyfoedion yn eich ysgol academaidd, profiad gwaith sy'n berthnasol i'ch amcanion  gyrfa - maent i gyd hefyd yn ennill pwyntiau i chi tuag at Wobr Cyflogadwyedd Bangor!
 • Gwneud ffrindiau gyda'r staff: - yn staff academaidd a staff gweinyddol. Peidiwch â bod ofn siarad â'r staff, mae hyn yn ei gwneud yn haws
 • Gofyn cwestiynau
  mawr neu fach, academaidd neu gyffredinol, nid oes y fath beth â chwestiwn gwirion. Bydd yn gwneud bywyd yn haws i chi gael atebion i'r holl bethau hynny rydych eisiau gwybod amdanynt.
 • Edrychwch ar y bwrsariaethau: mae arian ychwanegol bob amser yn ddefnyddiol ac mae nifer ohonynt ar gael: er enghraifft i'r rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu, rhai sy'n astudio trwy'r Gymraeg neu sy'n gorfod mynd ar daith maes. Gweler https://www.bangor.ac.uk/studentfinance/info/additional-bursaries.php.en
 • Defnyddiwch y gwasanaethau cefnogi: mae pawb angen ychydig o help pob hyn a hyn, felly ewch draw i Rathbone. Mae amrywiaeth o help cyfeillgar ar gael yno, er enghraifft help i drefnu prawf dyslecsia, problemau gyda chyllid myfyrwyr, aseiniad trafferthus neu os byddwch yn teimlo dan straen.  Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.bangor.ac.uk/studentservices/