Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi ein myfyrwyr

Mae’r ysgol yn darparu cymuned glos o fyfyrwyr a staff croesawgar. Mae maint yr ysgol yn golygu y gallwn gadw ein darlithoedd, seminarau a dosbarthiadau labordy yn eithaf bach i gymharu ag Ysgolion Gwyddorau Chwaraeon eraill. Golyga hyn fod gan ein myfyrwyr gysylltiad agos iawn gyda’r darlithwyr a thiwtoriaid  i gefnogi eu gwaith academaidd.

Cynllun Arweinwyr Cyfoed

Fel myfyriwr israddedig, byddwch yn cael eich cyflwyno i’n cynllun Arweinwyr Cyfoed.  Mae’r cynllun yma yn rhan allweddol o’r cymorth yr ydym yn ei gynnig ar gyfer dysgu ac addysgu.

Myfyrwyr Cynrychiadol

Mae Myfyrwyr Cynrychiadol yn cael eu hethol gan ein myfyrwyr ym mis Hydref/Tachwedd (blwyddyn gyntaf) ac ym mis Mai (2il a 3edd flwyddyn).