Arweiniad 1 - Sut i fod yn drefnus

Croeso i Arweiniad 1 Sgiliau Astudio Effeithiol - Sut i fod yn drefnus

Cewch ddigonedd o wybodaeth ac awgrymiadau yma a luniwyd gan Caspar Wynne, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Bangor yn ystod ei interniaeth yn y Gwasanaethau Anabledd (Haf 2016).

Cynnwys

Wedi ei ddiweddaru Gorffennaf 2018.