Asesiadau Sgrinio Anffurfiol

Rydym yn cynnig asesiadau sgrinio anffurfiol cychwynnol i fyfyrwyr a all fod yn awyddus i ganfod a yw eu hanawsterau dysgu yn gysylltiedig â gwahaniaeth dysgu, megis dyslecsia neu ddyspracsia.

Mae asesiad sgrinio am ddim i fyfyrwyr Bangor ac, fel rheol, yn para am ryw awr a hanner. Mae’r asesiad yn cynnwys ychydig brofion byr a thrafodaeth anffurfiol ar eich cefndir cynnar a’ch profiadau o ddysgu, ddoe a heddiw.

Byddwn yn rhoi cyngor ichi ynglŷn â ph’un a ydym yn credu y dylech fynd ymlaen i gael diagnosis mwy ffurfiol gan un o’r Athrawon Arbenigol sydd â Thystysgrif Ymarfer ac wedi’i (l)leoli o fewn Gwasanaethau Anabledd.

Os hoffech drefnu apwyntiad i gael cyngor, asesiad sgrinio anffurfiol neu gymorth un-i-un mewn medrau astudio arbenigol, cysylltwch â:

Ffôn: 01248 383030
E-bost: asesiad@bangor.ac.uk