Arholiadau – Gwybodaeth Bwysig

A oes gennych hawl i amser ychwanegol mewn arholiadau?

A oes gennych hawl i ddefnyddio CYFRIFIADUR, DARLLENWR neu drefniadau unigol eraill (fel y disgrifir yn eich Cynllun Cefnogi Dysgu Personol)?

Os felly, bydd angen i chi neilltuo’r trefniadau hyn erbyn dydd Gwener, 17 Ebrill; am fwy o wybodaeth, gwelwch addasiadau i arholiadau yn yr arholiadau ar ddiwedd Semester 2.  http://www.bangor.ac.uk/studentservices/disability/exams.php.cy

Nodwch: byddwn yn cadw at y dyddiad cau hwn ac os byddwch yn methu cofnodi eich trefniadau arholiadau mewn pryd, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu addasu oni bai bod amgylchiadau arbennig iawn.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2015