Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd

Gall myfyrwyr fod yn gymwys i dderbyn Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd os oeddent, fel israddedigion yn 2013/14, yn derbyn Grant Ddysgu’r Cynulliad, Grant Gynnal, Bwrsariaeth Foyer neu Grant Rhai’n Gadael Gofal.   Rhaid i fyfyrwyr fedru darparu tystiolaeth i ddangos iddynt dderbyn y grantiau neu’r bwrsariaethau hyn.  Yr uchafswm fydd ar gael i bob myfyriwr fydd £500.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Gwenda Blackmore yn yr Uned Cefnogaeth Ariannol 01248 38 3566, e-bost. cymorthariannol@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014