Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bwrsariaethau Cychwyn

Mae bwrsariaethau cychwyn o £1,000 ar gael i’r rheini sy’n dod i’r brifysgol o ofal. Bwriad y bwrsariaethau cychwyn yw talu am y llyfrau, y cyfarpar, y teithio a’r cymhorthion astudio sy’n gysylltiedig â’r cwrs. Dim ond yn ystod y flwyddyn gyntaf y bydd y bwrsariaethau hyn yn cael ei talu. Ni does rhaid eu talu’n ôl. 

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Wendy Williams ar 01248 383637 neu ebostiwch  wendy.williams@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014