Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cadwch yr awen i lifo

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio yn cynnal cyfres o un ar ddeg gweithdy rhyngweithiol sy’n agored i bob myfyriwr ar draws pob lefel astudio. Darpara’r gyfres hon gyfle ymarferol i archwilio materion sy’n ganolog i’r broses o ysgrifennu’n academaidd. Mae’r gweithdai yn seiliedig ar dasgau, sy’n eich galluogi i ddysgu drwy wneud a chwestiynu. Mae’r gyfres yn cynnwys y themâu canlynol:

 • Llwyddo gyda’ch astudiaethau is-raddedig 
 • Llwyddo gyda’ch astudiaethau ôl-raddedig
 • Cynllunio i ysgrifennu
 • Deall cwestiynau traethawd
 • Darllen i ysgrifennu
 • Aralleirio ac osgoi llên-ladrad
 • Sut i gryfhau eich dadl
 • Rhoi graen ar eich gwaith
 • Gwneud y gorau o’ch adborth
 • Hyder i gyflwyno ar lafar
 • Gwneud y gorau mewn arholiadau

Mae croeso i chi ddilyn y rhaglen weithdai gyflawn, neu ddewis o’r sesiynau hynny’n unig sy’n apelio atoch chi. Mae’r gweithdai yn rhad ac am ddim ac mae modd archebu eich lle ar-lein. Bydd lleoliad y gweithdai yn cael eu datgelu unwaith fyddwch chi wedi archebu eich lle. I gael amlinelliad llawn o’r rhaglen ac i archebu eich lle, ewch i: https://www.bangor.ac.uk/studyskills/workshops/rhaglen

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2018