Cadwch yr awen in lifo

Mae’r Ganolfan Sgiliau Astudio yn cynnal cyfres o un ar bymtheg o weithdai rhyngweithiol sy’n agored i bob myfyriwr ar draws pob lefel astudio. Darpara’r gyfres hon gyfle ymarferol i archwilio materion sy’n ganolog i’r broses o ysgrifennu’n academaidd. Mae’r gweithdai yn seiliedig ar dasgau, sy’n eich galluogi i ddysgu drwy wneud a chwestiynu. Mae’r gyfres yn cynnwys y themâu canlynol:

 • Awgrymiadau Gorau i Astudio'n Llwyddiannus
 • Ymdrin ag Astudio Academaidd
 • Rheoli eich amser
 • Gwneud nodiadau mewn darlithoedd a seminarau
 • Dulliau o ymdrin ag ysgrifennu academaidd
 • Dadansoddi cwestiynau traethawd
 • Beth ddylwn i ei ddarllen?
 • Cael y budd mwyaf o'ch darllen
 • Cynlluniau traethawd
 • Llên-ladrad, cyfeirio a dyfynnu
 • Aralleirio'n dda
 • Ysgrifennu beirniadol
 • Gwneud i'ch ysgrifennu lifo
 • Paragraffu'n dda
 • Prawfddarllen
 • Defnyddio sylwadau ar eich gwaith

Mae croeso i chi ddilyn y rhaglen weithdai gyflawn, neu ddewis o’r sesiynau hynny’n unig sy’n apelio atoch chi. Mae’r gweithdai yn rhad ac am ddim ac mae modd archebu eich lle ar-lein. Bydd lleoliad y gweithdai yn cael eu datgelu unwaith fyddwch chi wedi archebu eich lle. I gael amlinelliad llawn o’r rhaglen ac i archebu eich lle, ewch i: https://www.bangor.ac.uk/studyskills/workshops/rhaglen

 

 

 

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019