Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyn i chi adael am y Pasg: Diogelu eich tŷ

Cyn i chi adael am y Pasg:

  • Gwiriwch
  • Clowch
  • Gadewch

Diogelu eich tŷ

Cofiwch sicrhau bod pob un o'r ffenestri a'r drysau wedi eu cloi ac yn saff cyn gadael am wyliau'r Pasg, peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd rhywun arall yn gwneud hyn.  Os oes gennych unrhyw beth gwerthfawr, cadwch nhw'n ddiogel allan o'r golwg.

Cofiwch ddweud wrth eich landlord pryd y byddwch yn gadael ac pryd y byddwch yn ôl

Mwynhewch y gwyliau Pasg ac fe'ch gwelwn pan ddowch chi yn ôl.

Swyddfa Tai Myfyrwyr www.bangorstudentpad.co.uk


Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2017