Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddarlithoedd, gweithdai a grwpiau ar themâu sy'n berthnasol i fywyd myfyrwyr gyda'r nod o alluogi newid personol a datblygu sgiliau newydd. Bydd cyfranogwyr yn cael cyfleoedd i ddarganfod ffyrdd newydd o ddeall eu hunain a dysgu strategaethau ymdopi defnyddiol

ar gyfer rheoli ystod o anawsterau. Gweler ein rhaglen ar gyfer 2019/20 yn: www.bangor.ac.uk/studentservices/counselling/events.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019