Gweithdai Canolfan Sgiliau Astudio

Mae ein gweithdy ‘Ysgrifennu Beirniadol’ a gafodd ei ganslo ar ddydd Mercher 11/11/15 wedi cael ei aildrefnu ar gyfer dydd Mercher 16/12/15 yn LR5 am 2 o’r gloch.  

I gael y diweddaraf am weithdai’r Ganolfan Sgiliau Astudio, ewch i’n gwefan: www.bangor.ac.uk/sgiliauastudio

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015