Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Holl Newyddion A–Y

Addasiadau i Arholiadau

Addasiadau i Arholiadau

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2018

Addasiadau i Arholiadau

Addasiadau i Arholiadau

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2019

Addasiadau i Arholiadau

Addasiadau i Arholiadau

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2019

Allech chi fod yn gymwys i gael Bwrsariaeth Bangor?

Allech chi fod yn gymwys i gael Bwrsariaeth Bangor?

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2016

Allech chi fod yn gymwys i gael Bwrsariaeth Bangor?

Allech chi fod yn gymwys i gael Bwrsariaeth Bangor?

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2015

Allech fod yn gymwys i gael Bwrsariaeth Bangor?

Allech fod yn gymwys i gael Bwrsariaeth Bangor?

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2020

Am fod yn Arweinydd Cyfoed?

Want to be a Peer Guide?

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2018

Am Fod Yn Arweinydd Cyfoed?

Am Fod Yn Arweinydd Cyfoed?

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2017

Am fod yn Arweinydd Cyfoed ym Medi?

Am fod yn Arweinydd Cyfoed ym Medi?

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Am fod yn Arweinydd Cyfoed ym Medi?

Am fod yn Arweinydd Cyfoed ym Medi?

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2015

Amser i feddwl am brofiad gwaith!

Amser i feddwl am brofiad gwaith!

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2017

Amserlen arholiadau Semester 1

Amserlen arholiadau Semester 1

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Amserlen arholiadau Semester 2 / Addasu Arholiad

Cyhoeddi amserlen arholiadau Semester 2   

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2020

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Amser meddwl am brofiad gwaith!

Dyddiad cyhoeddi: 10 Hydref 2017

Anecs Rathbone - Gweddïau Mwslimaidd

Gwybodaeth ddiweddaraf pryd mae'r Ystafell Gyfarfod ar gael:  29 Awst 2014

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2014

Angen Arweinwyr Cyfoed Ôl-radd

Angen Arweinwyr Cyfoed Ôl-radd

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2016

Angen Profiad Gwaith o Lefel Graddedig?

Angen Profiad Gwaith o Lefel Graddedig?

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2016

Arholiadau ar y gorwel?

Arholiadau ar y gorwel?

Dyddiad cyhoeddi: 6 Rhagfyr 2016

Arholiadau ar y gorwel?

Arholiadau ar y gorwel?

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2014

Arholiadau ar y gorwel?

Arholiadau ar y gorwel?

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Arholiadau ar y Gorwel?

Arholiadau ar y Gorwel?

Dyddiad cyhoeddi: 1 Ebrill 2019

Arholiadau - Gwybodaeth Bwysig

Arholiadau - Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mawrth 2016

Arholiadau – Gwybodaeth Bwysig

Arholiadau – Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2014

Arholiadau – Gwybodaeth Bwysig

Arholiadau – Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cyhoeddi: 27 Chwefror 2015

Arholiadau – Gwybodaeth Bwysig

Arholiadau – Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Arholiadau – Gwybodaeth Bwysig

Arholiadau – Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2018

ARHOLIADAU – GWYBODAETH BWYSIG

ARHOLIADAU – GWYBODAETH BWYSIG

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2015

Arolwg Profiad PTES a PRES

Arolwg Profiad PTES a PRES 

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mawrth 2019

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn methu'r flwyddyn ac yn gorfod ei hail-wneud?

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn methu'r flwyddyn ac yn gorfod ei hail-wneud?

Dyddiad cyhoeddi: 27 Gorffennaf 2018

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn methu'r flwyddyn ac yn gorfod ei hail-wneud?

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mehefin 2014

Bwrsariaethau Cychwyn

Bwrsariaethau Cychwyn

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Bwrsariaethau Cychwyn

Bwrsariaethau Cychwyn

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2015

Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd

Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2015

Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd

Bwrsariaeth Mynediad Ôl-radd

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Cadwch yr awen i lifo

Cadwch yr awen i lifo

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2018

Cadwch yr awen in lifo

Keep your writing on track

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019

Cael trafferth adolygu neu ysgrifennu?

Cael trafferth adolygu neu ysgrifennu?

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2019

Cael trafferth adolygu neu ysgrifennu?

Cael trafferth adolygu neu ysgrifennu?

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2019

Cael trafferth i wneud aseiniad?

Cael trafferth i wneud aseiniad?

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2014

Cael trafferth i wneud aseiniad?

Cael trafferth i wneud aseiniad?

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2018

Canolfan Sgiliau Astudio: Cyfeirio myfyrwyr

Cyfeirio myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 23 Medi 2019

Canolfan Sgiliau Astudio ‒ Gweithdai i ddod

 

Canolfan Sgiliau Astudio ‒ Gweithdai i ddod

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2018

Canslo sesiwn galw heibio i gael cyngor am iechyd meddwl - dydd Mercher 16 Mai, 2pm-4pm.

 

Canslo sesiwn galw heibio i gael cyngor am iechyd meddwl - dydd Mercher 16 Mai, 2pm-4pm.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2018

Canslo sesiwn galw heibio i gael cyngor am iechyd meddwl - dydd Mercher 23 Mai, 2pm-4pm.

 

 

Canslo sesiwn galw heibio i gael cyngor am iechyd meddwl - dydd Mercher 23 Mai, 2pm-4pm. 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2018

Canslo sesiwn galw heibio i gael cyngor am iechyd meddwl - dydd Mercher 31 Hydref, 2pm-4pm.

 Oherwydd amgylchiadau annisgwyl mae’r sesiwn galw heibio Cyngor Iechyd Meddwl ar  ddydd Mercher 23 Mai  rhwng 2pm a 4pm, wedi cael ei ganslo.

 

Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod. 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Hydref 2018

Catherine yn derbyn gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn

Mae Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor wedi cael eu llongyfarch a diolchwyd iddynt am y gwaith allweddol y maent wedi ei wneud yn cefnogi eu cyd-fyfyrwyr.

Gan Brifysgol Bangor y mae un o’r Cynlluniau Arweinwyr Cyfoed hynaf a mwyaf ymysg prifysgolion Prydain. Mae'r 'Arweinwyr Cyfoed' hyfforddedig yn chwarae rhan allweddol mewn cynorthwyo myfyrwyr newydd i ddod i ddygymod â bywyd prifysgol. Maent yn eu helpu gyda materion ymarferol megis symud i mewn a chanfod eu ffordd o amgylch y brifysgol,  yn ogystal â’u cynorthwyo i ymaddasu i fywyd prifysgol a'u cyfeirio at wybodaeth a chefnogaeth bellach pan fo'r angen.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2017

Cefnogaeth Sgiliau Astudio Un-i-Un a Strategaeth Arbenigol

Cefnogaeth Sgiliau Astudio Un-i-Un a Strategaeth Arbenigol

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2019

Cefnogi'ch astudiaethau

Cefnogi'ch astudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2015

Chaplaincy Lecture

Chaplaincy Lecture

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2016

Chwilio am Dŷ!

House-Hunting!

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2014

Chwilio am dŷ? Byddwch yn barod i fod yn anodd eich plesio!

Chwilio am dŷ? Byddwch yn barod i fod yn anodd eich plesio!

Dyddiad cyhoeddi: 13 Rhagfyr 2016

Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2019

Croeso! Arolwg Groeso

Croeso! Arolwg Groeso

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2018

Cronfa Caledi Gwyliau’r Haf

Cronfa Caledi Gwyliau’r Haf

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2015

Cronfa Caledi Gwyliau’r Haf

Cronfa Caledi Gwyliau’r Haf

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2018

Cronfa Caledi Gwyliau’r Haf

Cronfa Caledi Gwyliau’r Haf

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2017

Cronfa Caledi Gwyliau’r Haf

Cronfa Caledi Gwyliau’r Haf

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016

Cwisiau a Chanllawiau Sgiliau Astudio ar-lein

Cwisiau a Chanllawiau Sgiliau Astudio ar-lein

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2018

Cyfleodd Interniaeth Gyda Thâl

Cyfleodd Interniaeth Gyda Thâl

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2017

Cyfleodd Interniaeth Gyda Thâl ym Mhrifysgol Bangor!

Cyfleodd Interniaeth Gyda Thâl ym Mhrifysgol Bangor!

Dyddiad cyhoeddi: 2 Rhagfyr 2019

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2015

Pan soniwyd bod yr Arweinydd Cyfoed i ennill Arweinydd Cefnogi Cyfoedion 2015 wedi bod yn tecstio’r myfyrwyr hynny o dan ei gofal i weld os oeddynt wedi trefnu llety ar gyfer y flwyddyn nesaf yn llwyddiannus, ddechreuodd Hannah Lee amau ei bod ei henw ar fin ei chyhoeddi fel enillydd y Wobr flynyddol ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015

Cyfnod Arholiadau Semester 1

Cyfnod Arholiadau Semester 1

Dyddiad cyhoeddi: 7 Ionawr 2019

Cyfnod Arholiadau Semester 1

 

Cyfnod Arholiadau Semester 1

Dyddiad cyhoeddi: 6 Ionawr 2020

Cyfraniadau RAG Bangor 2013 at Elusen

Yn ddiweddar cyflwynodd RAG Prifysgol Bangor, un o grwpiau Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor, eu cyfraniadau ariannol blynyddol i'w pedair elusen ddethol. Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, bydd y grŵp, sy'n cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian dros y flwyddyn, yn dewis pedair elusen i godi arian drostynt.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Cyfres Ysgrifennu academaidd

Cyfres Ysgrifennu academaidd

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2015

Cyfres Ysgrifennu ymchwil a thraethawd hir

Cyfres Ysgrifennu ymchwil a thraethawd hir

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2015

Cyhoeddi Rhestr y Swyddfa Tai Myfyrwyr

Cyhoeddi Rhestr y Swyddfa Tai Myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 20 Hydref 2014

Cyllid Myfyrwyr 2014/15

Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan ddylai myfyrwyr israddedig fod yn gwneud cais arall am gyllid myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2014

Cyllid Myfyrwyr 2015/16

Re-applying for Student Finance 2015/16

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2015

Cyllid Myfyrwyr 2016/17

Re-applying for Student Finance 2016/17

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2016

Cyllid Myfyrwyr 2017/18

Cyllid Myfyrwyr 2017/18

Dyddiad cyhoeddi: 6 Mawrth 2017

Cyllid Myfyrwyr 2018/19

Cyllid Myfyrwyr 2018/19

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2018

Cymorth ariannol i Fyfywyr ôl-radd o dan 25 o'r DU

Cymorth ariannol  i Fyfywyr ôl-radd o dan 25 o'r DU

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

Cyngor ar Ebola

Cyngor ar Ebola

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2014

Cynhadledd Gyrfaoedd i Fyfyrwyr y Coleg Gwyddorau Dynol

Careers Conference for the College of Human Sciences Students

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2019

Cyn i chi adael am y Pasg: Diogelu eich tŷ

Cyn i chi adael am y Pasg:  Diogelu eich tŷ

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2017

Cyn i chi adael am y Pasg: Gwiriwch, Clowch, Gadewch

Diogelu eich tŷ

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mawrth 2018

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Cynllun Datblygiad Personol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2018

Cynlluniau Yfory - Cyngor Gwynedd

Cynlluniau Yfory - Cyngor Gwynedd

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2019

Cynllun Interniaeth Israddedig

Cynllun Interniaeth Israddedig

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Cynllun Interniaeth Israddedig

Cynllun Interniaeth Israddedig

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2018

Cynllun Interniaeth Israddedig:

Cynllun Interniaeth Israddedig:

Dyddiad cyhoeddi: 16 Tachwedd 2018

Darlith Caplaniaeth Prifysgol Bangor

Darlith Caplaniaeth Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2015

Darlith Tîm Caplaniaeth

Glynn Harrison

Dyddiad cyhoeddi: 26 Chwefror 2018

Darlith Tîm Caplaniaeth - Dr Rowan Williams

Darlith Tîm Caplaniaeth - Dr Rowan Williams

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017

Dathliad Cyflogadwyedd

Dathliad Cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mai 2018

Dathliad Cyflogadwyedd

Dathliad Cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ebrill 2018

Dathliad Cyflogadwyedd 2019

Cynhaliwyd Dathliad Cyflogadwyedd yn Pontio ar nos Fawrth, Ebrill 30ain i longyfarch ac arddangos llwyddiannau myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd wedi cymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor a chynlluniau interniaeth y Brifysgol, ac wedi arddangos ymrwymiad rhagorol i ddatblygu eu cyflogadwyedd drwy weithgareddau allgyrsiol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2019

Dathlu Dawn Entrepreneuraidd Ifanc yng Nghymru!

Dathlu Dawn Entrepreneuraidd Ifanc yng Nghymru!

Dyddiad cyhoeddi: 19 Ionawr 2017

Dethol myfyrwyr mentergarwch i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Prifysgolion Santander

Bu myfyrwyr yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i gynrychioli’r Brifysgol yng Nghystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Wedi iddynt gyflwyno’u syniadau busnes neu eu cwmnïau newydd i banel beirniaid ac ymateb i holi manwl ganddynt,  bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn awr yn cael eu hystyried ar gyfer rhestr fer i ennill y gwobrau drwy Brydain. Cynigir gwobrau o hyd at £15,000, mentora a chefnogaeth i gwmni cychwynnol.

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mai 2016

Dewch i gwrdd â'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr

Dewch i gwrdd â'r Tîm Cefnogi Myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2016

Diogelu eich tŷ

Diogelu eich tŷ

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2014

Diogelu eich tŷ

Diogelu eich tŷ

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2015

Diogelu eich tŷ

Diogelu eich tŷ

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2018

Diogelu eich tŷ

Diogelu eich tŷ

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2019

Diogelu eich tŷ

Secure your house

Dyddiad cyhoeddi: 29 Tachwedd 2017

Diogelu eich tŷ

Diogelu eich tŷ

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2019

Diwrnod Cyflogadwyedd i Raddedigion 2018

Diwrnod Cyflogadwyedd i Raddedigion 2018

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2018

Diwrnod Iechyd Meddwl Brifysgol

Diwrnod Iechyd Meddwl Brifysgol

 

 

 

 

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Ionawr 2015

Diwrnod Iechyd Meddwl Brifysgol

University Mental Health Day

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2016

Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol

Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 23 Chwefror 2017

Diwrnod Iechyd Meddwl y Prifysgol - Dydd Iau 5 Mawrth 2020

Diwrnod Iechyd Meddwl y Prifysgol - Dydd Iau 5 Mawrth 2020

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2020

Duw a Gwyddoniaeth

Duw a Gwyddoniaeth

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mai 2016

Dwy fyfyrwraig leol yn cipio Gwobrau Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol

Mae dwy fyfyrwraig leol wedi derbyn Gwobrau Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor eleni.

Dan gynllun arloesol Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor, mae myfyrwyr ail a thrydedd blwyddyn yn cefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd prifysgol. Mae’r cynllun wedi ei gynnal yn y Brifysgol ers dros 20 mlynedd, ac mae’n un o’r ffyrdd y mae’r Brifysgol yn sicrhau amgylchedd gefnogol i’w myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2019

Farchnad Nadolig Myfyrwyr - 06.12.17

Farchnad Nadolig Myfyrwyr - 06.12.17

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Ffair Recriwtio Graddedigion Manceinion

Ffair Recriwtio Graddedigion Manceinion   

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2018

Ffair Tai a Fforwm Tenantiaid

Ffair Tai a Fforwm Tenantiaid

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2015

Fforwm Tenantiaid Myfyrwyr Bangor

Fforwm Tenantiaid Myfyrwyr Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 15 Ionawr 2015

GCB a’r HEAR

GCB a’r HEAR

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2018

Gohirio tasgau - beth yw’r broblem?

Gohirio tasgau - beth yw’r broblem?

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2016

Graddio

Graddio

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2020

Grwpiau ysgrifennu ymchwil (GYY)

Grwpiau ysgrifennu ymchwil (GYY)

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2019

Gwasanaethau Myfyrwyr ar gau 12 Medi

Gwasanaethau Myfyrwyr ar gau 12 Medi

Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2016

Gwasanaethau Myfyrwyr ar gau 3yp 18 Rhagfyr 2015

Gwasanaethau Myfyrwyr ar gau 3yp 18 Rhagfyr

Dyddiad cyhoeddi: 10 Rhagfyr 2015

Gwasanaethau Myfyrwyr ar gau 8 Ionawr (yb)

Gwasanaethau Myfyrwyr ar gau 8 Ionawr

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2018

Gwasanaethau Myfyrwyr yn dathlu achrediad ansawdd

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr y Brifysgol wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol ar gyfer y cyngor ac arweiniad mae’n ei roi i chi, y myfyriwr.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mehefin 2014

Gwasanaeth Carolau’r Brifysgol

Gwasanaeth Carolau’r Brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2016

Gwasanaeth Cynghori: Darlithoedd, Gweithdai, Grŵpiau, Cyrsiau a Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Gwasanaeth Cynghori:  Darlithoedd, Gweithdai, Grŵpiau, Cyrsiau a Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr - Darlithoedd, Gweithdai a Grŵpiau

Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr - Darlithoedd, Gweithdai a Grŵpiau

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2018

Gwasanaeth Dyslecsia: Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Gwasanaeth Dyslecsia:  Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2018

Gwasanaeth newydd arloesol i fyfyrwyr

Mae cydweithrediad arloesol rhwng Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Bangor a Rhaglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru wedi cael ei roi ar y rhestr fer am wobr genedlaethol bwysig.

Yn wyneb y cynnydd mewn trallod, teimladau hunanladdol a hunan-niweidio ymysg myfyrwyr yn y DU, daeth Gwasanaeth Cwnsela Prifysgol Bangor, rhan o Wasanaethau Myfyrwyr Bangor, ynghyd ag arbenigwyr o Raglen Doethuriaeth Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru i gynnig triniaeth sy'n cynnwys cefnogaeth ymarferol ac sy'n anelu at leihau'r risg o ymddygiad o'r fath. Mae'r project wedi cael ei roi ar y rhestr fer am un o wobrau y Times Higher Education, yn y dosbarth ‘Outstanding Support for Students’.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2018

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd - Gweithgareddau a Digwyddiadau

Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd - Gweithgareddau a Digwyddiadau

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mai 2019

Gweddïau Mwslimaidd

Gweddïau Mwslimaidd

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Gweddïau Mwslimaidd

Mae’r Ystafell Gyfarfod yn Anecs Rathbone ar gael ar gyfer Gweddïau Mwslimaidd rhwng 12.30 - 2.30 dydd Llun i ddydd Gwener. 

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mehefin 2014

Gweddïau Mwslimaidd Dydd Gwener - 17.11.17

Gweddïau Mwslimaidd Dydd Gwener

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Gweithdai Canolfan Sgiliau Astudio

Gweithdai Canolfan Sgiliau Astudio

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2018

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd

Gweithdai i ddatblygu eich medrau cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 23 Ionawr 2020

Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil

Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil

Dyddiad cyhoeddi: 14 Ionawr 2019

Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil a mwy

Gweithdai Sgiliau Ysgrifennu ac Ymchwil a mwy

Dyddiad cyhoeddi: 1 Chwefror 2019

Gweithdy cyflogwr - Civil Service Fast Stream - 12.15pm - 19 Mawrth 2019

Gweithdy cyflogwr - Civil Service Fast Stream

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mawrth 2019

Gweithdy Perffeithrwydd

Gweithdy Perffeithrwydd

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mawrth 2015

Gwirfoddoli fel Arweinydd Cyfoed

Gwirfoddoli fel Arweinydd Cyfoed

Dyddiad cyhoeddi: 18 Hydref 2019

Gwneud y Gorau o’ch Darlithoedd a'ch Nodiadau

Gwneud y Gorau o’ch Darlithoedd a'ch Nodiadau

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2019

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2016

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2016

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2016

Gyrfaoedd Peirianneg yn y Diwydiant Llwythwyr Lorïau

Gyrfaoedd Peirianneg yn y Diwydiant Llwythwyr Lorïau

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2019

Help gyda Mathemateg ac Ystadegau

Help gyda Mathemateg ac Ystadegau

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2018

Help gyda Mathemateg ac Ystadegau

Help gyda Mathemateg ac Ystadegau

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2019

Ionawr Sych 2016

Ionawr Sych 2016

Dyddiad cyhoeddi: 21 Rhagfyr 2015

Lansio Wythnos Cychwyn Busnes yr Haf Rhithwir i helpu myfyrwyr i ddod yn entrepreneuriaid yn y byd go iawn

Enillodd 58 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor sydd ag uchelgeisiau entrepreneuraidd cyfle am ddim i gymryd rhan mewn wythnos Cychwyn Busnes yr Haf ar-lein, i helpu i roi cychwyn i’w syniadau busnes.

 

Mae’r Wythnos unigryw yn cychwyn ddydd Llun 8 Mehefin am bum diwrnod o ysbrydoliaeth, dysgu a rhwydweithio a fydd yn troi syniadau yn fusnesau, mentrau cymdeithasol a gyrfaoedd llawrydd. Roedd yn agored i bron i 500 o fyfyriwr cyfredol neu sydd wedi astudio mewn sefydliad Cymreig.

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mehefin 2020

Lleihau Straen sy’n seiliedig ac Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBSR) - rhad ac am ddim - Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Cwrs Lleihau Straen sy’n seiliedig ac Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2017

Lleihau Straen sy’n seiliedig ac Ymwybyddiaeth Ofalgar (rhad ac am ddim) - Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Lleihau Straen sy’n seiliedig ac Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2016

Llety at 2020/21

Llety at 2020/21

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2019

Llwyddo gyda'ch astudiaethau

Llwyddo gyda'ch astudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 30 Medi 2019

Llwyddo gyda'ch Astudiaethau

Llwyddo gyda'ch Astudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2017

Llwyddo gyda'ch Astudiaethau

Llwyddo gyda'ch Astudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 10 Chwefror 2017

Llwyddo gyda'ch Astudiaethau

Llwyddo gyda'ch Astudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 24 Medi 2018

Llwyddo Gyda'ch Astudiaethau

Llwyddo Gyda'ch Astudiaethau

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2018

Llwyddo Gyda'ch Astudiaethau

Succeed With Your Studies

Dyddiad cyhoeddi: 5 Hydref 2017

Llwyddo wrth Ysgrifennu

Llwyddo wrth Ysgrifennu

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2016

Llwyddo yn eich arholiadau

Llwyddo yn eich arholiadau

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2018

Llyfrau Benthyg y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Llyfrau Benthyg y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mawrth 2018

Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) - mae ein Canolfan Fynediad yma i'ch helpu!

Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSAs) - mae ein Canolfan Fynediad yma i'ch helpu!

Dyddiad cyhoeddi: 29 Hydref 2018

Mae'n bryd ceisio am gyllid myfyrwyr 2020-21!

Mae'n bryd ceisio am gyllid myfyrwyr 2020-21!

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2020

Mae Steph yn 'Un mewn Miliwn'

Mae Steph yn 'Un mewn Miliwn'

Dyddiad cyhoeddi: 13 Mai 2016

Marchnad Nadolig Myfyrwyr lwyddiannus arall

Cynhaliodd y tîm Byddwch Fentrus ym Mhrifysgol Bangor y 7fed Farchnad Nadolig Myfyrwyr yn olynol yn Neuadd PJ cyn y Nadolig.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2017

Medal Ddrama i Llŷr

Llongyfarchiadau i Llŷr Titus Hughes o Ysgol y Gymraeg ar ennill Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2012.

Dyddiad cyhoeddi: 7 Mehefin 2012

Meddwl am eich cyflogadwyedd? Eisiau cwrdd â chyflogwyr mawr?

Meddwl am eich cyflogadwyedd? Eisiau cwrdd â chyflogwyr mawr?

Dyddiad cyhoeddi: 20 Medi 2018

Mesur Effaith yn y Gwasanaethau Myfyrwyr

Mesur Effaith yn y Gwasanaethau Myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2018

Methu adolygu nac ysgrifennu?

Methu adolygu nac ysgrifennu?

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ionawr 2020

MiFedra i gael noson well o gwsg

MiFedra i gael noson well o gwsg

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2014

Mi Fedra i lonyddu a llwyddo yn fy arholiadau

Mi Fedra i lonyddu a  llwyddo yn fy arholiadau

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2015

MiFedra i oresgyn oedi

MiFedra i oresgyn oedi

Dyddiad cyhoeddi: 17 Tachwedd 2014

MiFedrai oresgyn perffeithrwydd

MiFedrai oresgyn perffeithrwydd

Dyddiad cyhoeddi: 24 Tachwedd 2016

MiFedrai Oresgyn Straen Arholiadau

MiFedrai Oresgyn Straen Arholiadau

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mawrth 2016

Myfyrwraig yn cael cyfle i roi iaith ar waith gyda Canolfan Bedwyr

Mae Katharine Young o Flaenau Ffestiniog wedi cael cyfle i wneud deg wythnos o brofiad gwaith gyda uned gyfieithu’r Brifysgol, Canolfan Bedwyr, cyn iddi symud i Ffrainc i astudio yn ei thrydedd blwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Awst 2011

Myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol

Myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol

Dyddiad cyhoeddi: 4 Medi 2019

Myfyrwyr Newydd - Y Penwythnos y byddwch yn cyrraedd Bangor Dydd Sadwrn 20fed Medi / Dydd Sul 21fed Medi

Croeso i Fangor!  - Dewch i gyfarfod â'r Cynghorwyr!

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2014

Mynegi pryder am 'Bangor Fresh'

Mae Prifysgol Bangor ac Undeb Myfyrwyr Bangor wedi mynegi pryder ynglŷn â “Bangor Fresh”, digwyddiad wedi ei drefnu gan Top Banana Promotions a gynhelir ar 18 Medi ac sydd wedi ei anelu at fyfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 6 Medi 2011

Newyddlen Gwasanaeth Anabledd

Newyddlen Gwasanaeth Anabledd

Dyddiad cyhoeddi: 20 Awst 2015

Newyddlen Gwasanaeth Anabledd

Newyddlen Gwasanaeth Anabledd

Dyddiad cyhoeddi: 8 Mawrth 2016

Newyddlen Gwasanaeth Anabledd

Newyddlen Gwasanaeth Anabledd

Dyddiad cyhoeddi: 3 Rhagfyr 2014

Newyddlen Gwasanaethau Anabledd

http://www.bangor.ac.uk/studentservices/disability/documents/DisabilityServiceNewsletterIssue34.pdf

Dyddiad cyhoeddi: 5 Medi 2014

Ni fu chwilio am lety erioed mor rhwydd!

Pan fydd angen meddwl am rywle i fyw y flwyddyn nesaf, bydd y dasg o chwilio am y tŷ delfrydol i fyfyrwyr ym Mangor yn llawer haws – gyda rhaglen ar-lein newydd i gael hyd i’r cartref delfrydol.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ionawr 2013

Peidiwch ag arwyddo contract am dŷ ych a fi!

Peidiwch ag arwyddo contract am dŷ ych a fi!

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2017

Peidiwch ag arwyddo contract am dŷ ych a fi!

Peidiwch ag arwyddo contract am dŷ ych a fi!  

Dyddiad cyhoeddi: 22 Hydref 2018

Prifysgol Bangor yn arwain datblygiad i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg

Bydd Prifysgol Bangor yn arwain datblygiad i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr ledled Cymru, diolch i gais llwyddiannus am arian gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Daeth tîm o aelodau staff o amrywiol adrannau yn y brifysgol ynghyd â chydweithwyr o sefydliadau partner i ddatblygu portffolio cyffrous o ddarpariaeth, a gaiff ei ddatblygu a'i lansio dros y 10 mis nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Medi 2019

Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod croesawu arbennig i fyfyrwyr lleol

Daeth oddeutu 100 o fyfyrwyr newydd o ogledd Cymru, sydd ar fin dechrau cwrs gradd ym Mhrifysgol Bangor, ac a fydd yn  teithio bob dydd i’r brifysgol, i’r Brifysgol ddoe (16 Medi) er mwyn cael cyfle arbennig i gwrdd â’i gilydd a dod i adnabod y brifysgol

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2014

Prosiect ‘Y Rhoi Mawr’ 2013

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd yn awyddus i effeithio faint o sbwriel sy’n cael ei greu gan y rheiny sy’n symud allan o neuaddau preswyl wedi bod a’u trwynau ar y maen yn ddiweddar. Mae’r Rhoi Mawr yn brosiect gwirfoddoli a gynhelir yn flynyddol gan Wirfoddoli Myfyrwyr Bangor ble mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda phreswylwyr yn neuaddau brifysgol i’w galluogi i roddi nwyddau nad ydyn eisiau mynd adref gyda nhw.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013

Pryder am panic ?

Pryder am panic ?

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2014

PWYSIG DARLLENWCH – archebu eich addasiadau i arholiadau erbyn 6 Ebrill 2017

archebu eich addasiadau i arholiadau erbyn 6 Ebrill 2017

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2017

Rhestr Wirio Symud Allan

Rhestr Wirio Symud Allan

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mai 2015

Rhestr Wirio Symud Allan

Rhestr Wirio Symud Allan

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mai 2016

Sbarduno mentergarwch myfyrwyr gyda chymorth Santander

Mae myfyrwyr entrepreneuraidd Prifysgol Bangor bellach yn medru derbyn cefnogaeth estynedig gan Brifysgolion Santander, wrth i’r Brifysgol lansio rhaglen Sbarduno Menter Santander (SEA).

Mae SEA yn darparu cyfle unigryw i fyfyrwyr Prifysgol Bangor ac yn annog y rhai hynny sy’n arddel ysbryd o fentergarwch i ddefnyddio’u sgiliau a’u huchelgais i gychwyn busnesau yn y rhanbarth.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Mai 2019

Seremonïau Graddio mis Rhagfyr

Seremonïau Graddio mis Rhagfyr

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2019

Sesiwn Galw Heibio Cynghorwyr Anabledd

Disability Adviser Drop-in Session

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2020

Sesiwn Galw Heibio Cynghorwyr Anabledd

Sesiwn Galw Heibio Cynghorwyr Anabledd

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2018

Sesiwn Galw Heibio Cynghorwyr Anabledd

Sesiwn Galw Heibio Cynghorwyr Anabledd

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2019

Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015

Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2019

Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Dyddiad cyhoeddi: 17 Hydref 2018

Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Dyddiad cyhoeddi: 4 Rhagfyr 2018

Sesiynau Cyngor ar Lety

Sesiynau Cyngor ar Lety

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014

Sesiynau galw heibio ar fathemateg ac ystadegau

Sesiynau galw heibio ar fathemateg ac ystadegau

Dyddiad cyhoeddi: 3 Mawrth 2016

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 27 Medi 2018

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2019

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 11 Tachwedd 2019

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Sesiynau galw heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2020

Sesiynau Galw Heibio ar gyngor Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 19 Medi 2019

Sesiynau Galw Heibio ar Gyngor Iechyd Meddwl

SESIYNAU GALW HEIBIO AR GYNGOR IECHYD MEDDWL

Dyddiad cyhoeddi: 13 Ionawr 2017

Sesiynau Galw Heibio Ar Gyngor Iechyd Meddwl

Sesiynau Galw Heibio Ar Gyngor Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Sesiynau Galw Heibio gyda’r Cynghorwr Anabledd – Dyddiau Mawrth 12 tan 1pm (yn ystod y tymor)

Sesiynau Galw Heibio gyda’r Cynghorwr Anabledd – Dyddiau Mawrth 12 tan 1pm (yn ystod y tymor)

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2019

Sesiynau Galw Heibio Hybu Iechyd Meddwl

Sesiynau Galw Heibio Hybu Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2015

Sesiynau galw heibio Iechyd Meddwl

Sesiynau galw heibio Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2018

Sesiynau Galw Heibio Iechyd Meddwl

Sesiynau Galw Heibio Iechyd Meddwl

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2016

Sesiynau Galw Heibio Tai

Sesiynau Galw Heibio Tai

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2017

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2015

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad cyhoeddi: 28 Ebrill 2015

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014

Sgiliau Astudio: Gwella eich ysgrifennu

Sgiliau Astudio:  Gwella eich ysgrifennu

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2018

Soniwch wrthym am eich profiad yn chwilio am lety wedi'i rentu'n breifat!

Soniwch wrthym am eich profiad yn chwilio am lety wedi'i rentu'n breifat!

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2017

Staff ADNODD ar restr fer y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

Yn dilyn pleidlais gan fyfyrwyr Prifysgol Bangor, rhoddwyd dau o ddarlithwyr ADNODD ar restr fer y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn ddiweddar. Datblygwyd y gwobrau gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor gyda nawdd gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a’r Academi Addysg Uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Mehefin 2012

Swyddfa Tai Myfyrwyr

Swyddfa Tai Myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2016

Symud Allan

Symud Allan

Dyddiad cyhoeddi: 15 Mai 2017

Symud Allan

Symud Allan

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2018

Tîm Caplaniaeth - Gwasanaeth Carolau Prifysgol Bangor

Tîm Caplaniaeth - Gwasanaeth Carolau Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2017

Tîm Caplaniaeth: Gwasanaeth Carolau Prifysgol Bangor

Tîm Caplaniaeth:  Gwasanaeth Carolau Prifysgol Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 28 Tachwedd 2018

Tîm Caplaniaeth: Gwasanaeth Carolau Prifysgol Bangor

Chaplaincy Team: Bangor University Carol Service

Dyddiad cyhoeddi: 26 Tachwedd 2019

Tree Sparks yn mynd o nerth i nerth

Mae cwmni eco-ymwybyddiaeth a sefydlwyd gan fyfyrwraig yn dilyn cyfnod o waeledd wedi derbyn sêl bendith gan rwydwaith busnes dylanwadol.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Hydref 2018

Wythnos Cyflogadwyedd

Wythnos Cyflogadwyedd

Dyddiad cyhoeddi: 5 Chwefror 2020

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Gwener

 

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Gwener

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mawrth 2019

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Iau

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Iau

Dyddiad cyhoeddi: 28 Mawrth 2019

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Llun

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Llun

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mawrth 2019

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Mawrth

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Mawrth

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2019

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Mercher

Wythnos Cyflogadwyedd: Neges Dydd Mercher

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019

Wythnos o Ddigwyddiadau Menter Cyffrous! 13 – 19 Tachwedd

Wythnos o Ddigwyddiadau Menter Cyffrous!

Dyddiad cyhoeddi: 14 Tachwedd 2017

Wyt ti wedi talu blaendal?

Wyt ti wedi talu blaendal?

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ionawr 2018

Wyt ti wedi talu blaendal?

Wyt ti wedi talu blaendal?

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ionawr 2019

Ydi eich Cynllun Cefnogi Dysgu Personol (PLSP) yn gweithio i chi?

Is your Personal Learning Support Plan (PLSP) working for you?

Dyddiad cyhoeddi: 20 Ionawr 2020

Ydi eich Cynllun Cefnogi Dysgu Personol (PLSP) yn gweithio i chi?

 

Ydi eich Cynllun Cefnogi Dysgu Personol (PLSP) yn gweithio i chi?

Dyddiad cyhoeddi: 9 Ionawr 2019

Ydych chi’n cael traferth efo pryder?

Ydych chi’n cael traferth efo pryder?

Dyddiad cyhoeddi: 13 Hydref 2014

Ydych chi’n cael trafferth oherwydd hwyliau isel?

Ydych chi’n cael trafferth oherwydd hwyliau isel?

Dyddiad cyhoeddi: 24 Hydref 2014

Ydych chi'n meddwl bod gennych ddyslecsia, neu ryw fath arall o wahaniaeth dysgu penodol (SpLD)?

Ydych chi'n meddwl bod gennych ddyslecsia, neu ryw fath arall o wahaniaeth dysgu penodol (SpLD)?

Dyddiad cyhoeddi: 9 Rhagfyr 2018

Ydych chi'n meddwl bod gennych ddyslecsia, neu ryw fath arall o wahaniaeth dysgu penodol (SpLD)?

Ydych chi'n meddwl bod gennych ddyslecsia, neu ryw fath arall o wahaniaeth dysgu penodol (SpLD)?

Dyddiad cyhoeddi: 5 Rhagfyr 2019

Y Farchnad Nadolig Myfyrwyr

Y Farchnad Nadolig Myfyrwyr

Dyddiad cyhoeddi: 25 Tachwedd 2019

Y Farchnad Nadolig Myfyrwyr 2018

Student Christmas Market 2018

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2018

Yfed Call Dros Y Cyfnod Nadoligaidd

Yfed Call Dros Y Cyfnod Nadoligaidd

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2017

Ymwybyddiaeth Ofalgar ar gael drwy Zoom (ar gyfer myfywyr wedi eu lleoli yn y DU)

Ymwybyddiaeth Ofalgar ar gael drwy Zoom

Dyddiad cyhoeddi: 30 Ebrill 2020

Yn brin o arian?

Yn brin o arian?

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tachwedd 2014

Yn ôl ar gyfer y Flwyddyn Newydd ..... gweithdai iCan

Yn ôl ar gyfer y Flwyddyn Newydd ..... gweithdai iCan

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Yn ôl ar gyfer y Flwyddyn Newydd ..... gweithdai iCan

Yn ôl ar gyfer y Flwyddyn Newydd ..... gweithdai iCan

Dyddiad cyhoeddi: 26 Medi 2014

Yn ôl ar gyfer y Flwyddyn Newydd …. Gweithdai Mi Fedra i

Yn ôl ar gyfer y Flwyddyn Newydd ….  Gweithdai Mi Fedra i

Dyddiad cyhoeddi: 8 Ionawr 2015

Yn ôl ar gyfer y Flwyddyn Newydd …. Gweithdai Mi Fedra i

Yn ôl ar gyfer y Flwyddyn Newydd ….  Gweithdai Mi Fedra i

Dyddiad cyhoeddi: 25 Medi 2015

Yn y flwyddyn olaf/ dilyn cwrs Meistr? Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Yn y flwyddyn olaf/ dilyn cwrs Meistr? Chwilio am eich swydd raddedig, leoliad gwaith, neu i rwydweithio?

Dyddiad cyhoeddi: 31 Mawrth 2017

Ysgrifennu 9-5

Ysgrifennu 9-5

Dyddiad cyhoeddi: 12 Tachwedd 2019

Ysgrifennu Traethodau Gwell

Ysgrifennu Traethodau Gwell

Dyddiad cyhoeddi: 2 Hydref 2014

Ysgrifennwch yn well, ysgrifennwch yn awr

Dyddiad cyhoeddi: 27 Hydref 2014

Ystyried Cyn Llofnodi

Ystyried Cyn Llofnodi

Dyddiad cyhoeddi: 30 Tachwedd 2016