Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Lleihau Straen sy’n seiliedig ac Ymwybyddiaeth Ofalgar (rhad ac am ddim) - Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr

Cwrs 8 wythnos; Lleihau Straen sy’n seiliedig ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
Sesiwn cyfeiriadedd pnawn Dydd Iau Ionawr 26 2017 3-4.30yp
8 pnawn Dydd Iau; Chwefror 2 - Mawrth 23 2017 3-5 yp

Mi fydd y Gwasanaeth Cynghori’n cynnig cwrs 8 wythnos MBSR i redeg ar y dyddiadau uchod. Mae mynediad i’r cwrs trwy geisiadau yn unig. Am ragor o wybodaeth a/neu becyn ymgeisio ewch at http://www.bangor.ac.uk/studentservices/counselling/events.php.cy i lawr lwytho ffurflen gais i’w ddychwelyd i ni ar yr 2ail Lawr yn Neuadd Rathbone

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisiadau bydd Dydd Llun, Ionawr 16 2017

Dyddiad cyhoeddi: 7 Rhagfyr 2016