Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Prosiect ‘Y Rhoi Mawr’ 2013

Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor sydd yn awyddus i effeithio faint o sbwriel sy’n cael ei greu gan y rheiny sy’n symud allan o neuaddau preswyl wedi bod a’u trwynau ar y maen yn ddiweddar. Mae’r Rhoi Mawr yn brosiect gwirfoddoli a gynhelir yn flynyddol gan Wirfoddoli Myfyrwyr Bangor ble mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda phreswylwyr yn neuaddau brifysgol i’w galluogi i roddi nwyddau nad ydyn eisiau mynd adref gyda nhw.

gwirfoddolwyr, Johanna Illers a Tref Alun  yn cyfarfod a staff a defnyddwyr gwasanaeth Canolfan Dydd  y Goleudy yngNghaergbi, a dderbyniodd 13 bocs o fwyd  wedi eu rhoi gan myfyrwyr Prifysgol Bangor.gwirfoddolwyr, Johanna Illers a Tref Alun yn cyfarfod a staff a defnyddwyr gwasanaeth Canolfan Dydd y Goleudy yngNghaergbi, a dderbyniodd 13 bocs o fwyd wedi eu rhoi gan myfyrwyr Prifysgol Bangor.Gosodir bocys glas i’r casgliadau yn adeilad pob neuadd ac yna caiff casgliadau eu cynnal yn aml dros gyfnod o fis wrth i’r myfyrwyr symud allan. Pob blwyddyn yr amcan yw ailgyfeirio gymaint o wastraff ac sy’n bosibl rhag mynd i safle tirlenwi ac mae myfyrwyr yn gweithio drwy gydol y flwyddyn i ddarganfod cartrefi newydd ar gyfer y miloedd o eitemau a roddir.

Eleni mae’r prosiect wedi casglu dros tunnell a hanner o ddillad, dros hanner tunnell o garpiau i’w ailgylchu a 37 bag o esgidiau a bagiau llaw sydd i gyd wedi mynd i siopau elusen lleol ynghyd â 18 bocs o drugareddau. Casglwyd 118 duvet ac fe’i rhoddwyd i 3 lloches ar gyfer anifeiliaid gan gynnwys yr RSPCA ar gyfer gwelyau i’r anifeiliaid. Rhoddwyd dros 60 bocs mawr o nwyddau cartref i Hostel y Santes Fair ym Mangor, a redir gan Gymdeithas Tai Gogledd Cymru a fydd yn cael eu defnyddio i helpu pobl sydd yn symud i mewn i lefydd byw annibynnol.

Rhoddwyd 13 bocs o fwyd a thaclau ymolchi i’r Goleudu yng Nghaergybi, canolfan i bobl sydd yn cysgu allan a phobl di-gartref. Fel canlyniad i’r nifer o roddion pasiwyd y bwyd ychwanegol at ddau fanc bwyd lleol.

Siaradodd Trefor Alun, un o’r myfyrwyr sy’n gwirfoddoli I gyd-lynu’r Rhoi Mawr eleni am effaith mae’r prosiect yn cael ar y gymuned. “Prif amcan y prosiect yw rhwystro beth fyddai’n swm enfawr o wastraff rhag mynd i safle tirlenwi. Heb dîm o bobl i gasglu a dosbarthu’r rhoddion, fydda’ hi ddim yn bosibl i ailgyfeirio ac ailgylchu’r gwastraff yma. Mae dosbarthu’r rhoddion i elusennau eraill yn yr ardal yn beth mor bositif gan ei fod o help llaw go iawn i’r sefydliadau yma a’r rheiny sy’n elwa o’u gwasanaethau.”

Rhedir 22 o brosiectau cymunedol eraill gan Wirfoddoli Myfyrwyr Bangor ym Mangor a’r cylch ac yn cynnig 600 o gyfleoedd i wirfoddoli. Gall unrhyw un a hoffai rhagor o fanylion am hyn neu unrhyw un o’n prosiectau galw’r staff ar 01248 388021.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Gorffennaf 2013