Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sesiwn Galw Heibio Cynghorwyr Anabledd

Lle:
Gwasanaethau Anabledd, Llawr Gwaelod Isaf, Adeilad Rathbone, Ffordd y Coleg.

Pryd:
Dyddiau Mawrth 12.00 – 1.00pm yn ystod y tymor

Cynghorwyr Anabledd:
Ruth Coppell a Stephanie Horne

Ar gyfer pwy?
Unrhyw fyfyriwr anabl sydd ag ymholiad neu sydd angen cyngor ar fater sy'n ymwneud â'r brifysgol.

A allaf drefnu apwyntiad i weld rhywun yn ystod y sesiwn galw heibio?
Na. Bydd myfyrwyr yn cael eu gweld ar sail gyntaf i'r felin. Os hoffech drefnu apwyntiad i gwrdd â chynghorydd ar adeg arall, e-bostiwch: gwasanaethanabledd@bangor.ac.uk, neu ffoniwch: 01248 383620 / 382032


Dyddiad cyhoeddi: 10 Ionawr 2020