Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Mae sesiynau 1:1 ar gael i fyfyrwyr yn ystod y flwyddyn os ydynt wedi cofrestru gyda'r Gwasanaeth Dyslecsia a bod ganddynt Gynllun Cefnogi Dysgu Personol (PLSP) yn ei lle.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2015