Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sesiynau 1:1 Sgiliau Astudio Arbenigol

Mae sesiynau 1:1 ar gael i fyfyrwyr yn ystod y flwyddyn os ydynt wedi cofrestru gyda'r Gwasanaeth Dyslecsia a bod ganddynt Gynllun Cefnogi Dysgu Personol (PLSP) yn ei lle.

Mae gwasanaeth galw heibio dyddiol ar gael hefyd rhwng 12 ac 1 yn ystod y tymor.  Mae sesiynau 1:1 ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. 
https://www.bangor.ac.uk/studentservices/disability/dyslexia-drop-in.php.cy

 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Hydref 2019